Obvyklá dodací lhůta

01. 01. 2000


Vážený zákazníku. Naším zájmem je dodat zboží řádně a včas tak, aby zákazník byl s deklarovanými termíny předem srozuměn a pokud už má dojít k posunu dodacího termínu (což je celkem běžné viz dále), pak je naším zájmem aby zákazník byl řádně a včas informován a měl možnost se rozhodnout zda vyhledá jiné řešení, nebo zda na dodání v posunutém termínu vyčká.

A - Nemáme-li položku aktuálně skladem viz pozn. 1), pak dodací termín dané položky závisí výlučně na výrobných, či dodacích možnostech výrobce, nebo distributora. Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje nástroj, jak v takovém případě termín dodání garantovat, pak na počátku používáme výraz "obvyklá dodací lhůta". Tato "obvyklá dodací lhůta" je vypočítávána z dodacích lhůt předchozích objednávek dané položky. T.j. uvedením např. "Obvyklá dodací lhůna 10 dnů" je míněno, že  danou položku v uvedené lhůtě 10-ti dnů zákazníkovi "obvykle" dodáme. Jakmile výrobce, či distributor po našem objednání zboží přesný termín dodání dané položky zveřejní, je konkrétní den dodání obratem zákazníkovi předán prostřednictvím automaticky generované emailové zprávy.

Na vysvětlenou je třeba současně uvést situace, kdy výrobce, či distributor zboží v tzv. "obvyklé dodací lhůtě" NEDODÁ:

B - Tuzemská výroba: Výroba svítidel je v tuzemských podmínkách v naprosté většině malosériová, na manufakturním systému výroby. Dále, tuzemští výrobci až na ojedinělé případy kompletují svítidla výlučně dle jednotlivých objednávek obchodníků, t.j. výrobce svítidel až na výjímky nevyrábí zboží na sklad. Pokud tuzemskému výrobci pro zkompletování zboží chybí komponent, nebo výroba je aktuálně např. v důsledku sezónního výkyvu přetížena, pak zcela běžně dochází k posunu termínu dodání, který na základě potvrzení výrobce zákazníkovi obratem sdělíme. V případě tuzemské výroby bývá nejčastější posun termínu cca 10 dnů.

C - Zboží ze zahraničí: V případě zboží ze zahraničí, kde většina zejména levného (levné = většinou míněno do ceny 5.000,- Kč) zboží pochází z Číny, pak pokud dojde k vyprodání položky v centrálním skladu pro EU (který je v naprosté většině případů leží mimo území ČR), pro který platí  tzv. "Obvyklá dodací lhůta", se čeká na naskladnění chybějící položky z Číny. V případě naskladňování z Číny, může být posun termínu týden, ale i několik měsíců, v závislosti na tom zda se položka již z Číny expedovala, popř pokud ano, kde se aktuálně nachází kontejner se zbožím na trase mezi Čínou a EU.

D - Dodatečné vyřazení položky z nabídky po jejím objednání zákazníkem: V souvislosti se zbožím zejména čínského původu je třeba rovněž dodat, že zcela běžně ze strany distributorů dochází bez jakéhokoli předchozího upozornění ke zrušení položek standardně uvedených v sortimentu distributora (nejde o výprodej či akce). K tomto dochází i přes to, že jsme s distributorem třeba v denním jak telefonickém, tak písemném kontaktu (t.j. není důvod nebýt o chystaném vyřazení položky distributorem předem informován). Tyto případy bohužel zjitíme až v okamžiku objednání zboží viz pozn 1), kdy distributor po našem objednání následně oznámí, že ikdyž je položka v aktuálním katalogu a položka je zahrnuta třeba i v před několika dny vydané poslení verzi ceníku, zboží již dostupné není a nebude. Nejčastějším důvodem neoznámení vyřazení položky z nabídky předem, je snaha distributora o doprodání položky v co nejkratším termínu, pokud z nějakého důvodu uvažuje o jejím definitívním zrušení z nabídky = distributor se na venek tváří, že položka je (a i nadále bude) standardně v nabídce. Pokud by distributor zrušení položky ze sortimentu avizoval předem, pak by obchodníci položku přirozeně vyřadili z nabídky a doprodání by se vlastně týkalo jen obchodníků, kteří vyřazení zboží z nabídky z nějakého důvodu nezaznamenali.