čsn 332000-7-702 - Podmínky na osvětlení bazénu.

13. 02. 2011


Nabídka svítidel pro osvětlení bazénu řazené dle zón.
Bazénové osvětlení zóna 0  - IPx8, SELV, max 12Vstř./30Vss.
Bazénové osvětlení zóna 1  - IPx5, SELV, max 12Vstř./30Vss.
Bazénové osvětlení zóna 2  - Bazény kde probíhá čištění proudem vody nejméně IPx5, venkovní bazény nejméně IPx4, vnitřní bazény bez čištění proudem vody nejméně IPx2, veškerá svítidla musí být v provedení třídy II, napájení svítidel musí být přes proudový chránič In max 30mA, nebo oddělovací ochranný transformátor podle 413.5.1.

Osvětlení bazénu

Podmínky pro instalaci svítidel v bazénech upřesňuje čsn 332000-7-702. Pro instalaci svítidel jak v samotné nádrži, tak v bazénové hale, nebo v okolí venkovního bazénu je třeba dodržet následující podmínky.

Prostor je rozdělen do tzv. zón 0, 1, 2 viz náčrtek.

Rozdělení zón v bazénu.

V zónách 0, 1 je dovolena pouze ochrana před úrazem elektrickým proudem pomocí SELV se jmenovitým napětím nepřesahujícím 12V u střídavého, nebo 30V u stejnosměrného proudu s tím, že zdroj bezpečného napětí musí být instalován mimo zónu 0, 1, 2. V zóně 0 je každé svítidlo napájeno odděleně oddělovacím transformátorem zabezpečujícím ochranné oddělení podle 413.5.1. V odůvodněných případech je povoleno napájet více svítidel z jednoho transformátoru zabezpečujícího elektrické oddělení podle 413.5.1. Neživé části svítidel napájené stejným oddělovacím ochranným transformátorem pak musí být navzájem pospojovány.
V zóně 2 mohou být elektrická zařízení třídy II jde-li o svítidla. Nebo třídy I jsou-li chráněnna proudovým chráničem s poruchovým proudem In rovno, nebo menším než 30mA. Nebo napájená oddělovacím ochranným transformátorem podle 413.5.1.

Elektrická zařízení musí mít nejméně tyto stupně ochrany krytem:
Zóna 0: IPx8
Zóna 1: IPx5
Zóna 2: IPx2 pro vnitřní plavecké bazény (kryté).
             IPx4 pro venkovní bazény (otevřené).
             IPx5 v případě, kdy se předpokládá použití čištění pomocí stříkání proudem vody.

Výše uvedené informace jsou pouze zkráceným výběrem z normy a při instalaci je nutno vždy dodržrt podmínky předpisů platných pro instalaci elektrických zařízení v bazénech.

Osvětlení venkovního bazénu.

Pozn.1: Volba transformátoru SELV. Ikdyž to čsn 332000-7-702 vysloveně nezmiňuje, pak se pro napájení svítidel v zóně 0, 1 nedoporučuje použití elektronických transformátorů (i v provedení SELV). Doporučeny jsou pouze vinuté transformátory (nejčastěji EI, nebo toroidní) v provedení SELV.
Pozn.2: Není bez zajímavosti, že čsn 332000-7-702 jakkoli neupravuje prostor bazénové místnosti v oblasti mimo zóny, t.j. již jen ve vzdálenosti pouhých 3,5m od hrany bazénové nádrže. Preventivně se doporučuje, aby například u vnitřních bazénů byla ochrana před úrazem elektrickým proudem platná pro oblast zóny 2 preventivně aplikována v celém zbytkovém prostoru bazénové haly (t.j. mimo zońy 0, 1, 2), neboť pokud by za hranicí zony 2 byla např. zařízení třídy I a nebyl použit jako ochrana proudový chránič In=30mA, zbytečně tímto dochází ke snížení bezpečnosti v prostoru bazénové haly.