Nová verze eShopu e-light.cz

05. 06. 2019


Kdo chvíli stál, stojí opodál.

Po více než 15-ti letech, téměř bezporuchového provozu (nejdelší nežádoucí výpadek trval myslím 3 dny), jsme provedli zásadní upgrade webové aplikace http://www.e-light.cz. Doména www.e-light.cz/ byla založena v r. 1999, kdy původním cílem bylo vytvoření zejména b2b aplikace v oboru osvětlení. eShop v dnešním vnímání, byl spíše druhotný produkt "navíc". Je třeba vidět věci z pohledu tehdejší doby, kdy v roce 2000 v ČR fungovalo jen několik eShopů (zatím co v USA v té době naopak již na plno probíhal krach tzv. dot.com boomu) - ano, právě tyto momenty podle mne prokazují technologické zpoždění a konzervativní přístup k novým věcem v našem regionu. V r. 2000 byla většina populace v ČR k internetu připojena prostřednictvím vytáčeného telefonického spojení, s časovým zpoplatněním, kde nákupy na internetu zdaleka nestály v hlavním poli pozornosti tehdejších surferů. Vlastní web byl  do veřejného provozu spuštěn v dubnu roku 2000. Webový server tehdy běžel na vyřazeném počítači, který byl umístěn pod mým pracovním stolem a ambice byly spíše skromné - technicky udržet vše při životě, s minime, výpadků.

Co je tedy nového? Hlavní pozornost jsme při vývoji nově nasazené aplikace zaměřili na následující cíle:

- Podpora mobilních zařízení. V současnosti na stránky serveru http://www.e-light.cz statisticky přistupuje cca 25% uživatelů prostřednictvím tabletů a mobilních telefonů, přičemž lze očekávat, že podíl přístupu mobilních a dotykových zařízení může v nejbližších třech letech vzrůst i na 60%. Proto byla z naší strany věnována pozornost nejen podpoře mobilních zařízení, ale zejména ergonomii používání eShopu zejména prostřednictvím mobilních a dotykových zařízení, ale i na desktopu.

- Vylepšení ergonomie komunikace se zákazníkem. Aplikaci http://www.e-light.cz v současnosti požíváme jako nejzákladnější nástroj komunikace se zákazníkem. Aby komunikace a navigace na dálku probíhala co nejjednodušeji a srozumitelně, pak intuitivní ovládání a navigace na dálku byla zařazena asi na první místo naší pozornosti vývoje nové aplikace. Samozřejmě, po stránce ovládání se nelze zavděčit všem. Jeden pohled má laik, který z počátku a bez konkrétních představ má jen obecný požadavek třeba na "závěsné svítidlo" kdy mnohdy ani nemá konkrétní představu co chce pořídit, ale trochu tuší, co nechce, kdy následně pozornost upře ještě tak na energetickou náročnost svítidla, ve které - pokud se v případě LED svítidel uvádí v lumenech, tak jak tak většinou neorientuje, a jiný pohled má odborník, který ví co chce, ale v nepřeberném sortimentu se potřebuje rychle zorientovat a rychle a jednoduše vybrat tu správnou položku. V této souvislosti by tedy nemělo docházet k zaměňování vysokého počtu možností, za "nepřehlednost", kde zejména velmi rozsáhlý sortiment a podrobný technický popis položek navzdory našemu systematickému přístupu, na některé laiky podle našich zkušeností z počátku působí "nepřehledným dojmem". Naopak, alespoň podle ohlasů, většina odborníků z řad konkurentů tento server zcela běžně využívá jako svůj pracovní nástroj, právě z důvodů systematického přístupu. V každém případě sledujeme chování a reakce našich zákazníků a to jak na vlastním webu, v telefonické, či emailové komunikaci a v řadě případů i celkem nenápadný dotaz, či dvojí výklad nejednoznačného pojmu zákazníkem, pro nás někdy znamenal razantní předělávky aplikace. Kvalitativním výsledkem ergonomie je z našeho pohledu třeba to, že kupujícího lze při hledání správného řešení, či položky navigovat i bez přímé přítomnosti operátora poskytujícího zákaznický servis u počítače, ale zákaznický "help" lze provádět jen tak z paměti. Příkladem může být třeba to, že dotazy telefonem volajících zákazníků jsou po pracovní době přepojovány na můj mobil a celkem bezproblémově podávám znalostní, technickou podporu a navigaci při hledání položek v eShopu třeba během řízení auta, bez nutnosti mít počítač před očima.

- Vylepšená verze b2b sekce. Jak bylo uvedeno, server http://www.e-light.cz původně nebyl míněn jako aplikace primárně určená pro koncové zákazníky, ale především jako b2b aplikace, jejímž cílem bylo zpřístupnění často zajímavého, ale málo marketingově podporovaného sortimentu co nejširšímu okruhu odborníků. To byly hlavní důvody orientace na b2b sektor, kde podstatou byla zejména orientace na podporu profesionálního zpracovávání řešení v oboru osvětlení, jako je sestavování cenových nabídek včetně potřebných komponentů třeba jen zaškoleným laikem tak, aby nevznikaly technické chyby navrhovaného řešení, včetně modifikace těchto nabídek, generování knihy svítidel atd. pro spolupracující firmy z okruhu dodavatelských podniků, jako jsou elektromontéři, dodavatelé interiérů, architekti atd. V této souvislosti si neodpustím následující poznatek. Je pro mne pozoruhodné, že i v současnosti (2015), poměrně velká část firem zpracovává řešení poměrně neefektivním způsobem třeba v tabulkovém kalkulátoru, nebo dokonce textovém editoru, bez jakékoli návaznosti na firemní informační systémy (jelikož k nám takto své poptávky v podstatě ode dne vzniku své existence zasílají). Tím neříkám, že tento přístup je vyloženě špatný, ale ve spojení s naším pojetím b2b sekce podnikům zapojeným do systému "b2b partner" výrazně efektivizujeme práci, kdy je rozpočet generován včetně vyobrazení, kvalitního technického popisu, dodacích termínů a podobně. Návody na použití nové verze b2b systému s podporou dotykových zařízení, budou zveřejněny v nových tutorialech pro b2b partnery.

Začlenění aplikace www.e-light.cz  do připravovaného systému prodeje pomocí světelných kiosků "lighting hub" více zde . V souvislosti s kompletním rebuildem webové aplikace www.e-light.cz byl rovněž interiér společnosti A-LIGHT s.r.o. kompletně vyměněn tak, aby navazoval na tzv. kamenný prodej v podobě konzultačního střediska konceptu "Lighting hub".  V jednoduchosti: Světelný hub, není nic jiného, než prodej svítidel propojující znalostní službu "živého" prodavače, v podobě technické konzultace se zákazníky nad jednotlivými projekty s cílem zpracovávat komplexní řešení, za tzv. internetové ceny. Smyslem tohoto pojetí je výrazná efektivizace práce s klientem, při osobním, nebo i na dálku projednávaném řešení projektu. V přímém kontaktu se zákazníky hlavní část důvěry buduje profesionální znalost oboru. Ikdyž je obor osvětlení ve srovnání s jinými technickými obory celkem banální disciplína, pak přece jen vyžaduje jistý stupeň znalostí a praxe. Ať se to komukoli líbí nebo ne, přece jen úroveň odborné kvalifikace mladé generace klesá. Z mého pohledu bych vinu za tento stav nepřisuzoval samotné mladé generaci, ale vývoji doby a systému vzdělávání, kde studenty vyučují lidé bez praxe a kontaktu s realitou daného oboru. Proto je do vnitřních, neveřejných struktur celé aplikace integrován systém odborné znalostní podpory operátora, který zejména nezkušeným pracovníkům vždy v daném kroku umožní rychle a kvalifikovaně vyhledat možné řešení (např. od banálních jako: Mohu toto svítidlo stmívat a jakými komponenty?), které návrhy těchto řešení jsou z části předpřipraveny "živou" rukou, ale podstatnou část navrhovaných řešení je zpracovávána robotem. 

- SEO optimalizace. Bez SEO to dnes již na webu nejde.

- Propojení serveru www.e-light.cz se sociálními sítěmi.  Jestliže lidé rádi a ochotně svěřují své osobní věci na tzv. sociálních sítích , pak není nic jednoduššího, tyto údaje zpeněžit. Tzv. šmírovací sítě vědí o lidech = kupujících a jejich chování nejvíce a tyto informace jsou zhodnocovány tím, že tyto informace jsou prodávány obchodníkům našeho typu. T.j. postačí, když někdo třeba na xichtoknize diskutuje, nebo hledá nějaké téma (třeba osvětlení) a sociálně-šmírovací síť tyto informace hned zpeněží s obchodníkem našeho typu a my pak víme, že daná osoba, konkrétního pohlaví a věku shání třeba lustr, nebo "socka" (slengový výraz pro sociální sítě) tuto informaci o konkrétní osobě předá spřáteleným výzvědným službám na druhé straně Atlantiku.

--

Známý citát z pohádky Mrazík: "Když se na sebe podívám, musím se pochválit.." A nebo jiný: "Nikdo mne nechválí, musím se pochválit sám.." Aplikace http://www.e-light.cz je vyvíjena na našem vlastním řešení a nápadech. To nám na rozdíl od univerzálních, tzv. "krabicových" systémů umožnilo flexibilně uzpůsobit a vylepšit řešení dle potřeb vývoje trhu, našich představ, jakož i specifik oboru, ve kterém se pohybujeme. "Vlastní cesta" není právě nejlevnější přístup a na počátku stojí velmi mnoho času a především zanícení, kde současnou podmínkou vedle vize musí být integrální součástí autora i schopnost věci dotahovat a to do posledního puntíku. Při pohledu do minulosti se nám ale toto pojetí jednoznačně vyplatilo. Návštěvnost až 1.500.000 zhlédnutých stránek měsíčně, je alespoň podle mého hodnocení jasné vysvědčení. Je potěšitelné vidět náš vlastní analytický nástroj, jak na naší virtuální prodejně máme třeba v neděli večer, kdy všichni kamenní konkurenti mají zavřeno, třeba 40 zákazníků online, kdy současně máme možnost přesně sledovat jaký sortiment kupující zajímá, než dojde k vlastnímu nákupnímu rozhodnutí. Aby zbyl alespoň nějaký podíl lidské práce (což byl jeden z požadavků dotačního programu, který z 80-ti % hradil vývoji této aplikace, pak objednávky několikrát za den alespoň "odentrujeme". Abychom mezi tím "entrováním" alespoň nějak zabili nudu, tak si směnu s kolegy na pracovišti krátíme tím, že třeba celé dny mažeme karty, nebo paříme 3D gamesy, aby se nám to v práci jen koukáním z okna do konce směny až tak netáhlo. Neodpustím si v této souvislosti prozradit, že nám paradoxně v rámci tohoto dotačního titulu pojmenovaném "zlepšování pracovního prostředí a snižování pracovního stresu" (tímto děkuji dotační agentuře, která tento název vymyslela) proplatil osm arkádových her a hned šestnáct leteckých simulátorů (prý ten úředník co nám dotace schvaloval byl do her úplný blázen a válel se smíchy nad tím, co vše lze z dotačních titulů proplatit, jestliže se to správně pojmenuje) s tím, že v následujících pěti letech máme nárok na bezplatný plnohodnotný upgrade těchto herních aplikací a vouchery na zdravotní rehabilitace zatuhlé krční pateře a zápěstí. Zároveň je zajímavé, že na papírové karty se dotace nevztahovala, ale americké hry, jsou tímto dotačním programem hrazeny ze 100%. Zároveň je rovněž třeba dodat to, že tyto volnočasové aktivity nám v rámci pracovní doby dovolila infrastruktura eShopu, kterou v současnosti tvoří hned celá řada robotizovaných řešení, zajišťující flexibilní cenovou politiku podobné aukci, či burzovním operacím, což bez zbytečného poutání lidských zdrojů zajišťuje jak automatizované nastavování cen a trvalý přehled o cenových relacích konkurentů jak při internetovém prodeji, tak při individuálním projednávání zakázek a řešení na naší provozovně, což nám přináší nemalou konkurenční výhodu.