Malý přehled perspektivních aplikací s LED.

05. 04. 2004


Nedávno jsme zde popsali možnosti osvětlení se svítícími diodami LED v aplikaci pro rodinný dům. Jelikož LED jsou světelným zdrojem, který v oblasti osvětlení přestává být kuriozitou a začíná být pevnou součástí segmentu světelných zdrojů, pokusíme se alespoň o malé shrnutí možností zejména v oblastech, kde LED mají velké šance získat mezi ostatním světelnými zdroji velký podíl, nebo se dokonce netrpělivě čeká na to, až LED budou moci v závislosti na poklesu cen LED stávající světelné zdroje nahradit. Na to, až LED nahradí běžná kancelářská svítidla si zřejmě ještě budeme mustet ještě nějaký čas počkat, ale již nyní existují první aplikace osvětlení kancelářských prostor. Bílé LED jsou již nyní dodávány v různých teplotách chromatičnosti (teplotách barev). Osvělení na bázi LED bude mít možnost měnit teplotu bílého světla v závislosti na okamžitých potřebách. Například v lůžkových částech nemocnic bude v době vizity nastaveno bílé světlo, aby lékař viděl pacienta jako ve dne a v ostatních případech bude pacientům nastaveno osvětlení v teplých barvách (např. pooperační oddělení) nebo studené světlo (např. popáleninové oddělení). Další zajímavou oblastí aplikací LED je osvětlení architektury jak v exteriéru, tak interiéru. Použití barevných LED a přepínání svítidel umožní dynamické osvětlení se scénickými prvky. LED v informačních systémech a reklamě umožňují vytvářet lehké subtilní realizace napájené bezpečným napájecím napětím. Informační systémy LED v dopravě mohou být účinně napájeny ze solárních panelů. Systémy nouzového osvětlení s LED nepotřebují elektronický měnič jako zářivkové nouzové systémy. Noční osvětlení u lůžek v nemocnicích. Osvětlení pro vymezení koridorů v dopravě. Dopravní značení, dopravní signalizace, světelné bezpečnostní zóny. Pomocné osvětlení přístrojů a dispečerských pracovišť. Výhodou je vedle malých rozměrů také snadné zálohování nouzovými bateriovými systémy. Uvedený výčet ani zdaleka neobsahuje všechny očekávané aplikace LED, ale mapuje alespoň nejzákladnější oblasti, kde LED jsou nebo budou předmětem největšího zájmu výrobců. Zdroj: Osram, Public Screen