Světlo 2004.

19. 02. 2004


Česká společnost pro osvětlování s Národním komitétem CIE ve spolupráci s Polskou společností pro osvětlování, Maďarskou společností pro osvětlování a Slovenskou světelně-technickou společností za aktivní pospory Moravského svazu elektrotechniků pořádají ve dnech 22.06.-24.06.2004 mezinárodní konferenci s výstavou SVĚTLO 2004 Místo konání akce: Hotel Voroněž BRNO Cíle konference: prezentace vývojových trendů v teorii i praxi denního a umělého osvětlení u nás i v zahraničí. Tématické zaměření: - Vývojové trendy v oblasti světelných zdrojů a svítidel. - Inovace metod návrhů a výpočtů osvětlení. - Fyziologické a hygienické problémy osvětlování. - Ovládací a řídící systémy osvětlovacích soustav. - Radiometrie, fotometrie, kolorometrie. - Energetické a ekonomické aspekty umělého osvětlení. - Světelnětechnické materiály. - Realizace osvětlovacích soustav. - Svítidla a světelné rozvody z hlediska bezpečnosti. Konference je určena investorům, projektantům, architektům, hygienikům, světelným technikům. Doprovodný a odborný program - Součástí konference je výstava předních domácích a zahraničních firem zaměřených na světelnou techniku. Doprovodný společenský program - Společenský večer pro účastníky koference a vystavovatele, návštěva Národního archivu vín valtického zámku, nebo prohlídka večerního Brna a jeho pamětihodností. Jednací jazyky - čeština, slovenština, angličtina, němčina - s tlumočením Ubytování - Hotel Voroněž.