Zařízení pro úsporu elektrické energie pro veřejné osvětlení.

16. 02. 2004


Spotřeba elektrické energie za veřejné osvětlení obce či města, osvětlení komunikací průmyslového komplexu, obchodního centra a podobných prostor je vždy nezanedbatelnou položkou rozpočtu. Ze zařízení pro úsporu elektrické energie v této oblasti máme k dispozici následující možnosti: 1. Regulace výbojkových svítidel vybavených konvenčními předřadníky po stupních prostřednictvím centrální jednotky. 2. Snížení spotřeby použitím výbojkových svítidel s elektronickými předřadníky s možností regulace výkonu. 1. Svítidla na sodíkové a rtuťové výbojky s konvenčními předřadníky můžeme regulovat po stupních pomocí centrálního elektronického stabilizátoru a regulátoru se kterými lze dosáhnout úspory až 40% elektrické energie. Systém pracuje na principu skokového přepnutí výkonu výbojek na nižší jas cca o 50%. Tato snížená intenzita se aplikuje během doby, kdy je na komunikacích minimální provoz. Zařízení se dodává v podobě skříně která výkonově ovládá vlastní vedení. Samotná výbojková svítidla s konvenčními předřadníky není nutno nijak upravovat. Jednofázové regulátory jsou k dispozici výkonu od 2,2 kVA do 15 kVA Třífázové regulátory se dodávají v provedení od 7,5 kVA do 60 kVA Graf úspor elektrické energie při použití centrální jednotky 2. Vyšších úspor lze dosáhnout napájením výbojek pomocí elektronických předřadníků. Elektronické předřadníky mají o proti konvenčním předřadníkům vyšší účinnost. Graf porovnání investičních nákladů a úspor. Kontakt: FAKTOR-LIGHT Vranovská 94 614 00 BRNO Czech Republic tel.: +420 545 213 267 fax: +420 545 241 804 e-mail: info@faktor-light.cz url: www.faktor-light.cz