Odesílání nabídek v systému b2b

02. 03. 2001


Pro uživatele systému b2b byla vylepšena možnost odesílání nabídky e-mailem nebo faxem o možnost vepsání adresy a textové poznámky do této nabídky. Tyto dodatečně vepsané údaje se po odeslání uživatelem z bezpečnostních důvodů neukládají v našem systému.