Světlo 2002

04. 05. 2002


11.-13.06.2002 proběhne v Brně, v hotelu Santon konference světelných techniků pod názvem Světlo 2002. Přihlášky přijímá: Doc. Ing. Jiří Plch, CSc, e-mail: plch@feec.vutbr.cz