Jak se bydlí ve Vídni

08. 09. 2001


Jan Kratochvíl, ArchiWeb (www.archiweb.cz) Problematika architektury a stavění vůbec má na Moravě a ve Vídni velmi podobné rozměry, poněvadž po dlouhá staletí společný vývoj zanechal na obou březích své stopy. Vždyť o Brnu se říkalo, že je předměstím Vídně… Zajímalo mne, kam se rakouská architektura posunula za posledních 50 let, a proto jsem se do rakouské metropole během prázdnin vypravil. Největším stavebním počinem, který dominuje celému vídeňskému Simmeringu je rekonstrukce 4 plynojemů, z nichž nejzajímavější podívanou nabízí plynojemy A a B. Autorem rekonstrukce plynojemu A je nám velmi dobře známý Francouz Jean Nouvel, který má na svědomí pražského Zlatého Anděla. Pod plynojem A je situována stanice metra, tudíž slouží jako vstupní brána do celého komplexu. Rozhodně nejarchitektoničtější je dostavba plynojemu B. Ten navrhli vídeňští Coop Himmelb(l)au, jejichž hlavním znakem je tzv. dekonstruktivní chápání formy. V praxi se tento princip projevuje zborcenými plochami, zdánlivou nestabilitou konstrukcí, antigravitací částí staveb atd. To vše lze nalézt i u „béčka“. Tématem mého článku jsou formy bydlení ve velkoměstě, u plynojemů můžeme hovořit o bydlení ve městě ve městě, protože komplex nabízí jak plochy pro bydlení, tak pro práci, obchody, kulturu a vzdělávání. Setkáváme se zde s fenoménem samostatné městské jednotky, nejaktuálnějšího typologického druhu, který můžeme vidět např. v Berlíně na Potsdamer Platz. Dalším významnou složkou bydlení ve Vídni jsou klasické činžáky uspořádané do bloků a vytvářejících klasický urbánní obraz výstavby 19. století. V Brně je ukázkou např. zástavba kolem ulice Veveří. V této struktuře vznikl v polovině 90. let na Matznergasse zajímavý blokový komplex, který je charakteristický svou oranžovou barvou. Struktura doplňuje stávající blok o zajímavé prvky a přispívá k příjemnému intimnímu bydlení. Škála malometrážních pavlačových bytů v komplexu je typická pro koncepci sociálně smýšlející rakouské vlády, Vídeň je vůbec proslavená svým postojem k bydlení, moderní obytné soubory obdivují architekti z celého světa. Další možností, jak můžete ve Vídni bydlet, jsou výškové domy. Stejní autoři, kteří se podíleli na rekonstrukci plynojemů vytvořili zajímavou skulpturální stavbu v Donau-City. Coop Himmelb(l)au nezradili svůj dekonstruktivismus a aplikovali jej i na výškový objekt, což je ve světě ojedinělé. Inteligentní fasády domu pomáhají snižovat náklady na provoz domu. Nepravidelná struktura domu umožnila vytvořit množství variant jednotlivých bytů. V sousedství se nachází mateřská škola, a tak snad jen ve Vídni si mezi mrakodrapy hrají děti. Nejtypičtější ukázkou bydlení ve Vídni jsou obytné soubory. Jejich velkou předností je precizní vymezení okolních ploch. Odpadá tak například známý neduh našich sídlišť, kde se o zelená prostranství u domů nikdo nestará. Ve Vídni má většina domů v přízemí vlastní předzahrádky, nezapomíná se ale ani na společná hřiště atd. Pěknou ukázkou bydlení v takovém souboru je bytový dům na Leopoldauerstrasse, který vytvořil Jean Nouvel. Bydlení pro vyšší vrstvy je komfortní především v plochách a dispozicích bytů, nechybí prostory přes dvě patra a jiné prostorotvorné prvky. A dostáváme se k poslednímu, pro obyvatele nejlukrativnějšímu, způsobu bydlení, a to ve vlastních vilách s nádhernými zahradami. Tento fenomén je ve Vídni spjat s tvorbou Adolfa Loose, rodáka z Brna, který je autorem Müllerovy vily v Praze. Řada realizací vil z 30. let minulého století s jeho raumplanem proslavila Vídeň po celém světě. Různé výškové úrovně pokojů, hra s prostorem jsou hlavními znaky jeho nadčasového přínosu do světové architektury. Jeho Scheův dům je skvělou ukázkou moderní architektury a dodnes znepokojuje myšlení mnoha architektů. ArchiWeb (www.archiweb.cz/tours/vienna).