Technika osvětlování – Odborný seminář

24. 05. 2001


Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pořádá dne 14. června 2001 odborný seminář: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MĚST A OBCÍ 07:30-08:30 Prezentace účastníků 08:30-11.00 Slavnostní zahájení a společné přednášky 10:00-12:00 Odborné přednášky 12:00-13:30 Přestávka na oběd 13:30-17:00 Odborné přednášky v sekcích vnitřní a venkovní osvětlení 19:00 Společenský večer Společné přednášky 1. Ing. Arch. Ladislav Monzer, CSc. – Atelier světelné tvorby Praha / Obtěžující světlo a doporučené hodnoty pro světelné reklamy 2. Ing. Bohumil Hrnčíř – EKC VUK Panenské Břežany / Likvidace světelného ospadu – pohled na zákon 3. THORN Lighting CS Praha / Vystoupení generálního sponzora Sekce vnitřní osvětlení: 1. Ing. Jiří Novotný – FCC Public Praha / Aktuální informace o evropských normách v osvětlení 2. Ing. Petr Kuncl – KHS KHS České Budějovice / Osvětlování ve zdravotnických zařízeních 3. Ing. Jiří Slezák – OHS Ústí nad Orlicí / Posuzování osvětlení podle nové legislativy 4. Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. František Orság – VŠB – TU Ostrava / Zpětné vlivy osvětlovacích soustav s kompaktními zářivkami na napájecí síť 5. Ing. Jiří Svoboda - Beghelli – Elplast Brno / ČSN EN 1838 a realizace nouzového osvětlení 6. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., Ing. Radek Hošpica - FEL ČVUT Praha / Řešení mnohonásobných odrazů metodou Monte Carlo 7. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., Ing. Michal Kozák - FEL ČVUT Praha / Rozbor činitele podání tvaru 8. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., Ing. Roland Andrýsek – FEL ČVUT Praha / Studium vlivu jasu pozadí na úroveň oslnění 9. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., Ing. Jan Málek - FEL ČVUT Praha / Fotometrické plochy odrazu vybraných povrchů 10. Ing. Tomáš Maixner – DQL Černolice / Poznámky k ČSN pro osvětlování 11. Doc. Ing. Josef Linda, CSc., Ing. Petr Tůma - FEL ZČU v Plzni / Hodnocení osvětlovacích soustav Sekce venkovní osvětlení: 1. Jiří Voráček – VORVO Ostrava / Ucelená zpráva o provozování veřejného osvětlení v ČR – legislativa 2. Milan Benda – Technické služby Liberec / Evidence zařízení veřejného osvětlení, současný trend vedení pasportu 3. Ing. Stanislav Křivý – Sylvania Brno / Návrh a realizace VO – varujte se zbytečných chyb 4. Ing. Jiří Skalka – Eltodo - CITEL UM Praha / Nový způsob provozování veřejného osvětlení v Praze (přenesená zpráva) 5. Miroslav Tichý – Osvětlení Plzeň / Seznámení s provozem veřejného osvětlení v zahraničí – Vánoční osvětlení – kterým směrem kráčí 6. Ing. Jiří Pavelka – Etna Praha / Slavnostní a výtvarné osvětlení 7. Zdeněk Keller – OREM Ostrava / Regulace ve veřejném osvětlení 8. Antonín Wiener – Technické služby Jablonec nad Nisou / Praktický pohled na údržbu veřejného osvětlení 9. Ing. Jaroslav Kotek – Eltodo Praha / Zpráva o činnosti Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení 10. Ing. Martin Stružka – IBCOL Praha / Pakovací automaty – nezanedbatelný přínos pro města a obce 11. Miloš Karlovský – SBH Praha / Signalizace na křižovatkách 12. Ing. Ladislav Vostrý / Projektování veřejného osvětlení: Co mi vadí při projektování. Místo konání akce: ZČU Plzeň Účastnický poplatek: 490,- Kč Sborník: 420,- Kč Manipulační poplatek při objednání sborníku samostatně: 60,- Kč Závazné přihlášky zasílejte na adresu: OSVĚTLENÍ s.r.o. Boettingerova 2 30187 PLZEŇ fax: 019-7422 757 e-mail: elektro@osvetleni.top.cz