Základní zásady pro napájení výkonových LED z proudového zdroje.

09. 02. 2011


Přímý link do sekce LED napaječe, LED drivery.
Přímý link do sekce LED světelné zdroje a LED žárovky.
Přímý link do sekce LED svítidla, LED odvětlení.

1. Při zapojování výkonových LED diod napájených ze zdroje proudu (nejčastěji 350mA, 700mA, 1000mA atd.) je třeba dbát některých základních zásad, aby se předešlo zničení výkonového LED světelného zdroje.
Pozn.: Často se na místo názvu "zdroj proudu pro výkonovou LED" používá převzatý výraz "LED Driver". Pod názvem LED driver však v mnoha případech zaharniční výrobci mají na mysli nejen zdroj proudu, ale i různá efektová zařízení pro LED (RGB) zesilovače pro LED, opakovače signálu pro LED a podobně,

Zapojení zdroje proudu s výkonovou LED

2. Před spuštěním - rozsvícením LED je podmínkou, aby sekundární okruh t.j. obvod kde jsou zapojeny výkonové LED, byl uzavřen t.j. všechny vodiče pevně připojeny a teprve následně může dojít k připojení přívodního napájecího napětí (nejčastěji 230V) na zdroj proudu. Důvodem je to, že zdroj proudu bez zátěže /při rozpojeném sekundárním obvodu) nastaví výstupní napětí napaječe na maximální hodnotu, jeiikož se "neuzavřeným" obvodem pokouší protlačit nastavenou hodnotu proudu (např. 350mA, 700mA, 1000mA). Připojením LED na plné napětí na prázdno velmi často způsobí okamžité zničení LED. Důvodem je to, že regulační obvod napaječe není schopen takto rychle nastavit správnou jmenovitou hodnotu proudu a dále výstup zdroje proudu je filtrován elektrolytickým kondenzátorem a vybití kapacity kondenzátoru do LED není nijak omezeno. 

3. Zejména výkonové zdroje proudu určené pro sériové spojení více výkonových LED diod mají stanoven rozsah napájecího napětí, např. 12-48V. Takový napájecí zdroj není možno připojit (například na zkoušku) pouze k jedné výkonové LED ani při dodržení zásad uvedených v bodu 2. Důvodem je skutečnost, že úbytek napětí na výkonové LED je cca 3,2V a připojením výkonového napájecího zdroje pro LED kde minimální výstupní napětí dosahuje 12V dojde ke zničení světelného zdroje LED i přesto, že se jedná o zdroj proudu omezující výstupní proud na jmenovitou hodnotu LED např. 350mA, 700mA, 1000mA a pod. Proudový zdroj zajištuje stálou hodnotu výstupního proudu pouze v rozsahu výstupního napětí uvedeném na výkonovém napájecím zdroji, např. 12V-48V.
Jednotlivé výkonové diody lze samostatně odzkoušet například připojením k napájecímu zdroji určenému pro jednu LED, nebo připojením na regulovatelný stabilozovaný napájecí zdroj, kde se pro 700mA diodu nastaví napětí cca 3V.

Výběr proudového napájecího zdroje pro více svítivých diod LED. Při výběru proudového napájecího zdroje pro LED se postupuje tak, že se sečte počet LED které budou zapojeny v jednom obvodu (LED se zapojují zásadně do série). Například potřebujeme zapojit 3 ks LED á 700mA, pak při úbytu napětí na LED cca 3,2V volíme napájecí zdroj, jehož výstupní napětí je v rozsahu spodní hranice 9V (ne vyšší, jinak může dojít ke zničení dle bodu 3). Horní hranici stanoví zdroj proudu v závislosti na úbytku napětí na LED. 
Pozn.: LED napájené z proudového zdroje se zapojují do série.

Další informace k tématu viz základy elektrotechniky pro odborné a průmyslové elektrotechnické školy.