Stmívání a regulace intenzity světla zářivek.

13. 06. 2010


Zpráva se týká stmívání lineárních zářivek s odděleným předřadníkem, t.j. NE tzv. úsporných žárovek pro osazení do závitu E14, E27, GU10 a podobně s integrovaným předřadníkem.

Přímý link do sekce eShopu
Zářivkové světelné zdroje.
Stmívatelné a nestmívatelné elektronické předřadníky pro zářivky.

S přechodem na energeticky úsporné zářivkové zdroje světla se často setkáváme s následujícícm dotazem: Je možné regulovat intenzitu světla zářivkových trubic?

Stmívání lineárních zářivek Stmívání zářivek. Stmívání kompaktních zářivek

Odpověď: Stmívání lineárních zářivek a některých typů tzv. kompaktních zářivek určených pro napájení z elektronických předřadníků je možné, nejčastěji v rozsahu 1-100% světelného toku trubice, ale ne běžnými žárovkovými stmívači - vyjma případů uvedených v pozn 1). K tomu, aby svítidlo mohlo být stmíváno, musí být vybaveno stmívatelným, elektronickým předřadníkem a dále, ovládání stmívání obvykle probíhá po samostatném ovládacím vedení, které je položeno mezi svítidlem (svítidly) které má být stmíváno(a) a místem (místy) ovládání stmívání. Není-li k dispozici toto samostatné ovládací vedení, lze ovládání řešit i bezdrátově (týká se zejména analogového ovládání) a to i na celkem velké vzdálenosti (stovky metrů) za použití tzv. routerů, které ovládací signál předávají dalším regulačním prvkům, které by jinak byly mimo dosah řídícího regulačního signálu. Tímto je zajištěna vysoká spolehlivost bezdrátového ovládání. Výhodou bezdrátového ovládání stmívání je možnost nezávislého stmívání z více míst, popř pomocí dálkového ovládání. Dále lze zvolit jak rychle bude stmívání probíhat (nejčastěji je k dispozici škála stmívacího času = stmívání probíhá po dobu 0,5s-15 minut). Rovněž jde obvykle předvolit na jakou pevnou, nebo automatickou hladinu se světlo nastaví, v kolik hodin světlo změní hodnotu, rozsvítí, plynule zhasne automaticky, bez zásahu uživatele. Tyto přidané stmívací možnosti jsou užitečné jak v domácnosti, tak různých společenských zařízeních jako jsou restaurace, hotely, recepce, společenské sály, kanceláře a podobně. Pro bezdrátové ovládání je k dispozici široká škála designů nástěnných vypínačů - stmívačů. Dále jsou k dispozici ruční, dálkové ovladače s možností nezávislého ovládání různých skupin a mohou být použity pro ovládání v různých místnostech jedním ovladačem. 


Mezi základní výhody stmívání zářivek patří samozřejmě úspory elektrické energie a nastavení scén. Stmívání lze obvykle napojit na automatizované systémy spořící elektrickou energii řízených v závislosti na intenzitě denního osvětlení a vyhodnocení přítomnosti v daném prostoru zejména na místech jako jsou učebny, úřady, chodby, výrobní prostory atd. Další výhodou stmívané zářivky je skutečnost, že při stmívání nedochází na rozdíl od žárovek ke změně teploty světla. Další informace k zářivkovým zdrojům světla naleznete zde.


Základní principy stmívání zářivek:

Analogové.

0-10V (1-10V):
Výhody:
Jednoduchost zapojení.
Snadná definice (a ověření) nastavené hodnoty stmívání napětím 0-10V (popř. 1-10V).
Snadná možnost integrace s dalšími standardy KNX, LON, DMX pomocí převodníku, včetně jednoduché kontroly stavu při servisu zařízení.
Jednoduchá možnost prostřednictvím bezdrátového ovládání a to nezávisle i z více míst.
Nevýhody:
Ovládání stmívání nikoli vypínání) z jednoho místa, kde je stmívací prvek. Použije-li se bezdrátové ovládání, pak může být obládacích míst s možností stmívání více (obvykle 16 což pro naprostou většinu i náročných aplikací bohatě stačí).
Počet vodičů ovládacího vedení 2.


Digitální.

Systém Dali:
Výhody: Jedná se o sběrnicový systém ovládání předřadníků. Mezi výhody sběrnicového systému patří možnost ovládání po jednom řídícím vedení (sběrnici) nezávisle na sobě více okruhů svítidel nebo jejich skupin. Tímto je umožněno snadné rozšiřování systému i v budoucnosti bez vážnějších zásahů do elektroinstalace, t.j. zvyšování počtu vodičů ovládacího vedení. Mezi další výhody patří možnost jednoduchých, ale i sofistikovaných řešení a to včetně zjištění stavu zařízení na dálku. Zjistit lze nejen zda je svítidlo zapnuto, či na jaké úrovni je nastavená hodnota stmívání, ale i případná porucha předřadníku, nebo světelného zdroje v soustavě.
Nevýhody: Vyšší nároky na znalost systému technikem zejména při servisu. Maximální počet nezávislých okruhů po jedné sběrnici 64 adres. Ve většině aplikací tento limit není překážkou pro realizaci.
Počet vodičů ovládacího vedení 2.
Nevýhody: Náročněnjší ověření a analýza telegramů probíhajících na sběrnici.

Stmívání zářivek, schema zapojení

Jak pro analogové, tak digitální předřadníky je k dispozici řada analogově/digitálních (digi/digi) převodníků, umožňující vzájemnou součinnost jak obou systémů (analogového 0-10V a DALI), tak návaznost na další standardy, jako je: KNX, LON, DMX a další.

Orientační cenové relace stmívání zářivek (ceny r. 2010 bez DPH): Navýšení ceny svíítidla při osazení stmívatelným předřadníkem je cca 1.000,00 Kč nejčastěji na 1, 2, 3, 4 trubice daného svítidla, dle typu předřadníku (v naprosté většině případů je k dispozici sdružený předřadník pro napájení více trubic jedním předřadníkem) t.j. ve vetšině případů se jedná o cenu 1.000,00 Kč / svítidlo+ práce za přezbrojení v závislosti na velikosti série přezbrojovaných svítdel.
Příprava na stavbě: Je-li na stavbě položeno samostatné ovládací vedení pro stmívání zářivek, pak stmívací prvek stojí cca 1.000,00 Kč. K dispozici je široká škála designů nástěnných vypínačů. Pokud ovládací vedení mezi stmívačem (místem odkud stmíváme) a stmívaným svítidlem není a nemůže být položeno (jsou dokončeny omítky, ovládací místo je skleněná řepážka na kterou se vypínač umístí a pod.), pak zle volit bezdrátové řešení. Bezdrátový stmívací prvek (vypínač - ovladač prostřednictvím kterého stmíváme) stojí cca 2.000,00 Kč, Přijímač stojí cca 1.500,00 Kč. Lze-li z tohoto přijímače propojit kabelem kterým je přenášeno ovládací napětí nebo telegram (DALI) i ostatní svítidla (např podhledem), pak pro jednu jednotně ovládanou skupinu svítidel postačí jeden přijímač. Pokud toto není možné, pak každé svítidlo musí být vybaveno samostatným přijímačem stmívacího signálu. I pro bezdrátové ovládání je k dispozici široká škála designů nástěnných vypínačů. Dále jsou k dispozici ruční, dálkové ovladače s možností nezávislého ovládání různých skupin a mohou být použity pro ovládání v různých místnostech jedním ovladačem. 
Jak bylo uvedeno, velkou výhodou bezdrátového ovládání je, že umožňuje nezávislé stmívání z více míst a libovolně toto místo můžeme kdykoli měnit (v dosahu signálu). Mezi drobné úskalí bezdrátového ovládání patří skutečnost, že přijímač nemůže být umístěn ve zcela uzavřeném, kovovém svítidle, jinak dojde k zastínění příjmu ovládacího signálu. Toto lze často snadno vyřešit umístěním přijímače mimo kovové svítidlo, např. poblíž svítidla v podhledu.

Důležité upozornění zejména pro laiky: S daným elektronickým předřadníkem lze provozovat pouze zářivky s jmenovitě vypsaným výkonem a provedením trubice. T.j. například s elektronickým předřadníkem o výkonu 2x36W, T8 lze provozovat pouze 2 ks zářivkových trubic o výkonu každé trubice 36W řady T8 a ne nižším, jako tomu může být třeba při napájení halogenových žárovek z transformátoru. Stejně tak nelze v případě elektronickýých předřadníků provozovat sérioparalelní spojení např. 4 ks zářivkových trubic á 18W T8 jak to bylo možné v případě konvenčních (tlumivkových) předřadníků 2x36W.
U předřadníků provedení MULTIWATT lte provozovat pouze jmenovitě vypsané výkony (21W, 28W atd) a pouze výrobcem uvedený druh trubic, například T5 a podobně.

Stmívání úsporných žárovek.
Stmívání úsporných žárovek
pozn. 1) Na trhu jsou (platí k cca 02/2011) i tzv úsporné žárovky - t.j. zářivky s integrovaným předřadníkem a paticí E27, E14, které lze stmívat vybranými typy běžných žárovkových stmívačů (díky různé terminologii obvykle ani specializovaný prodejce neví které tzv. "vybrané" stmívače to jsou). Ikdyž se přece jen nalezne a spáruje správný typ stmívače vhodný pro stmívání úsporné žárovky, pak stmívání probíhá v omezeném rozsahu cca 15-100%, což v řadě případů nemusí vadit. Mnohem horší ale je, že alespoň podle našich testů stmívání nefunguje spolehlivě a řada výrobců následně úsporné žárovky určené pro stmívání běžnými žárovkovými stmívači stáhla z trhu. Zkrátka, stmívání zářivek běžnými žárovkovými stmívači má ještě svoje "mouchy"..