Osvětlení dětského pokoje - jak na to.

18. 02. 2008


Nabídku svítidel vhodných pro osvětlení dětského pokoje naleznete zde.

Základní požadavky na osvětlení dětského pokoje: Na počátku nad řešením osvětlení dětského pokoje většinou každý jen bezradně pokrčí rameny a zakoupí se stropní svítidlo s nějakým dětským motivem dle vkusu daného rodiče podle toho, zda sám(a) měl(a) v dětsví raději Krtečka, Křemílka, nebo Berušku bez ohledu na to, jaké jsou další vlastnosti svítidla. Takový postup je ale zcela nesprávný zejména pro to, že taková svítida obvykle nemají vlastnosti vhodné pro kvalitní osvětlení dětského pokoje většího než 2x2 metry. Na osvětlení dětského pokoje jsou kladeny poměrně rozmanité nároky. Je to kancelář, dílna, ale i romantická ložnice.
 To, co je na počátku použito jako momentální provizorium v době, kdy místnost na počátku slouží například jen pro spánek a hry s většími, barevně kontrastními hračkami pro batole, v zápětí slouží také ke studiu či zájmovým činnostem jako je třeba modelářství, malování, vyšívání, nebo jen dětské vystřihovánky. Při takových činnostech je vyvíjející se zrak dítěte zatěžován pohledem na množství detailů podobně jako v dílně jemného mechanika, u kterého nároky na střední hodnotu osvětlení pracoviště dosahují cca 400, ale někdy až 800 lx. U těchto pracovních aktivit je doporučována teplota světla studená 4000K, nebo i denní bílá 6000K, jelikož teplota denního světla podvědomě stimuluje lidskou aktivitu. Více k teplotám světla zde. Protipólem uvedeného požadavku současně  je, aby osvětlení dětského pokoje poskytovalo možnost nastavení uvolněné teplé a měkké atmosféry s přirozenou intimitou soukromí, například jestliže si děti s rodiči nebo kamarády o něčem povídají, nebo večer před spánkem, kdy si obyvatel tohoto území zaleze do svého teplého pelíšku s knihou, esemeskuje mobilem nebo s počítačovou hrou v ruce. Za takových okolností by osvětlení mělo být naopak teplé, měkké a intimní s teplotou 3200K, nebo 2700K.

Doporučené základní osvětlení dětského pokoje: Doporučena jsou energeticky úsporná zářivková svítidla srovnatelného světelného výkonu jako v běžné kanceláři. Zároveň je perspektivní použít svítidla vybavená elektronickými předřadníky, které zajistí rychlý start zářivek bez blikání. Elektronický předřadník rovněž prodlužuje životnost zářivkových trubic cca o 50%, t.j. až na 15.000 provozních hodin a cenový nárůst o proti svítidlům s konvenčními předřadníky v současnosti často není zásadní. Teplota zářivek (hlavního osvětlení) může být v dětském pokoji jak denní bílá 6000K (denní bílá podvědomě stimuluje lidskou aktivitu a působí proti tzv. zimní depresi), nebo studená bílá 4000K ale i teple bílá cca 3200K. K pracovním aktivitám se nedoporučuje méně než 3200K, t.j. ne 2700K. Více k teplotám světla
zde.

V současnosti existuje široká nabídka energeticky úsporných zářivkových svítidel, vhodných pro osvětlení dětského pokoje či domácí kanceláře. Záměrně není uveden ilustrativní obrázek, ale
zde je odkaz do sekce svítidel vhodných pro osvětlení dětského pokoje, jelikož každý má jiné požadavky na vzhled a cenu.


Doporučená stolní lampa: Žádný psací stůl nikdy není dost velký, žádná stolní lampa nikdy není dost výkonná. Pro běžný kancelářský, nebo studentský stůl o rozměrech cca 70x150cm lze doporučit lampu s výkonem pro žárovku alespoň 60W, ale nejlépe 100W, zákadní poloha světelného zdroje by měla být cca 40-60 cm nad deskou stolu tak, aby pracovní deska byla na ploše cca 60x60 cm pokryta rovnoměrným světlem o hodnotě cca 300lx a více a stínidlo bylo možno natočit tak, aby lampa neoslňovala. Akční rádius t.j. vyložení ramene stolní lampy by mělo být cca 1m tak, aby lampu bylo možno nasměrovat i mimo stůl třeba do aktovky, na poličku s knihami, nástěnku, hračky a podobně. U stolní lampy je jistě atraktivní, pokud lze světlo nasměrovat i do stropu, což v pokoji vytvoří dojem měkkého, ambientního, ateliérového světla, vhodného například k práci u počítače, kdy postačí jen nižší světelné pozadí v oblasti kolem monitoru z důvodu snížení kontrastu mezi displayem a okolním prostředím. Dále je vhodnější stolní lampa s možností uchycení svěrkou k desce stolu, která zajistí stabilitu a nedojde k převržení. Težítko navíc zbytečně nezabírá místo na stole. Sekce stolních lamp je
zde. Jako příklad doporučeného výrobku lze považovat například:
 
 Naomi Tangram a další. 

Stolní lampičky s výškou ramane do cca 40 cm a výkonem žárovky do 50W jsou vzhledem k malému výkonu a malé výšce světelného zdroje nad pracovní deskou obecně vhodné spíše pro lokální osvětlení stolku s telefonním seznamem a podobně.

Doplňkové dekorativní osvětlení pro zajištění pohody a intimity dětského pokoje. Takové osvětlení slouží vedle vytvoření uklidňující duševní pohody například večer před spánkem, nebo při vstávání, kdy ještě není denní světlo. V dětském pokoji lze zajistit intimní, odpočinkovou, relaxační pohodu například pomocí osvětlení, které je skryté v rampách či štěrbinách (stačí jen jen jednoduché osazení zářivky nad skříň) nebo pomocí svítidel s tlumícím krytem či kloukem. Další možností jsou vestavná bodová svítidla nastavená tak, aby světlo nemířilo na lůžko, aby nedošlo k oslnění když ležíme.

V dětském pokoji se nedoporučují stojací lampy, jelikož při převržení může dojít k rozbití světelného zdroje a při další manipulaci s lampou hrozí dítěti úraz elektrickým proudem z případně rozbitého světelného zdroje. Samozřejmě toto doporučení je třeba brát v potaz s ohledem na věk dětí. U dospělých studentů lze předpokládat, že podobné doporučení není nutno brát na zřetel a do studentského pokoje lze pro kvalitní lokální osvětlení doporučit výkonné, energeticky úsporné stojací lampy jako je např.
GILMOUR nebo LAURA F, které zajistí kvalitní lokální osvětlení i bez dostatečného centrálního osvětlení, nebo jestliže jsou v místnosti vysoké stropy a podobně.

Ovládání osvětlení. Ovládání zajišťuje pohodlí. Vedle centrálního osvětlení ovládaného od vstupu je doporučena možnost přímo u vstupu ovládat třeba nějaké slabé doplňkové noční osvětlení (viz dále odstavec: Chyby při realizaci osvětlení kojenců a batolat), které usínající nebo spící děti nepodráždí jako centrální světlo například před spánkem, nebo při ranním vstávání. Rovněž je pohodlné, pokud je možno doplňkové osvětlení rozsvítit z postele, aby bylo možno slabě posvítit při cestě v noci například na WC a nemuselo dojít k podráždění nervové soustavy prudkým světlem a následnému obtížnějšímu pokračování ve spánku. I dodatečně po zřízení elektroinstalace lze různé druhy doplňkové osvětlení obvykle umožnit ovládání z postele u instalací, jde jsou instalovány tzv inteligentní systémy řízení, které se stále častěji do rodinných domků aplikují a nejsou tak jen pouhými elektronickými vypínači.

Základní chyby při realizaci osvětlení dětského pokoje: Hlavním problémem laiků při návrhu osvětlení je snaha silně (v násobcích až o řád nikoli o procenta) poddimenzovávat hodnotu osvětlení v domácnostech za cenu maximalizace úspor el. energie a minimalizace investic. V dětském pokoji rodiče osadí 23W tzv. úsporku pro celou místnost, zatím co v kanceláři stejných rozměrů hygienik nepovolí provoz s méně než 6-8x vyšší světelným zářivkovým výkonem (a ještě jsou lidé s těmito hodnotami často nespokojení a hodnotí takové pracoviště jako nedostatečné k práci). Pak je důsledkem to, že v 15-ti letech děti nosí brýle, ale nikdo si nepřipustí, že příčinou je vedle osobních (vrozených) dispozic podíl na nedostatečném osvětlení v místech pobytu (zejména studia a četby, práce na PC) dětí za umělého osvětlení v domácnostech. Další již ale ne důležitou chybou je malý ohled na možnosti vytvoření příjemného prostředí pomocí světelné atmosféry, přičemž právě atmosféra prostoru vytvořená světlem zcela zásadně ovlivňuje pocity lidí v prostředí s umělým osvětlením.

Chyby při realizaci osvětlení kojenců a batolat: Jelikož většina dětí (zejména kojenců) leží na zádech, je dítě po rozsvícení stropního osvětlení, které směřuje světlo dolů nepříjemně oslněno, což způsobí prudké podráždění nervové soustavy dítěte a dítě příchozího v důsledku oslnění hůře rozpozná, navíc vše probíhá v situaci prudké změny osvětlení. Reakcí dítěte pak může být neveselé uvítání matky bez zjevné příčiny. V místnosti, kde se nachází kojenci a batolata by se jako první mělo rozsvítit tlumené nepřímé neoslňující osvětlení, například lampa s kloboukem. Osvětlení by se nemělo rozsvítit skokově, ale plynule cca během 1-3 sekund. Měkké, nepřímé osvětlení s plynulým náběhem nedráždí. 
Svítidla, jakož i další elektrické spotřebiče samozřejmě musí být mimo dosah kojenců a batolat, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Další drobná doporučení při výběru svítidel do dětského pokoje: Při výběru svítidel pro dětský pokoj je dobré vzít v úvahu i to, že ikdyž máme doma beránka, přece jen se i klidná povaha občas nechá inspirovat, či vyprovokovat a svítidla v dětském pokoji by měla být spíše z hůře rozbitných materiálů a rovněž je dobré vyhnout se závěsným svítidlům, aby nedošlo ke kolizi svítidla s UFO (neidentifikovatelné létající předměty).


Nabídku svítidel vhodných pro osvětlení dětského pokoje naleznete zde.

Navazující informace:

1. Úvod.

2. Kdy navrhnout osvětlení domu. 

3. Jaký druh elektroinstalace navrhnout pro osvětlení a proč.

4. Jaký druh osvětlení zvolit kde a proč.

   4.1 Osvětlení dětského pokoje - jak na to.
   4.2 Osvětlení ložnice - jak na to.
   4.3 Osvětlení domácí kanceláře - jak na to.
   4.4 Osvětlení obývacího pokoje - jak na to.
   4.5 Osvětlení kuchyně - jak na to.
   4.6 Osvětlení koupelny a WC - jak na to.
   4.7 Osvětlení chodby - jak na to.
   4.8 Osvětlení garáže a hospodářských prostor - jak na to.
   4.9 Osvětlení vstupu domu a exteriéru - jak na to.
5. Souvislosti cenových relací osvětlení vzhledem k ostatnímu vybavení interiéru.