Podmínky zasílání zboží na dobírku.

01. 01. 2030


Vážený zákazníku,  

Děkuji za Váš zájem o námi dodávané zboží a služby. Naším zájmem je dodat zboží řádně a co nejrychleji tak, aby zákazník byl spokojen a příště měl důvod se na nás opět s důvěrou obrátit tak, jak by to mělo být normální u všech tzv. kamenných nebo internetových obchodníků bez rozdílu činnosti, kteří svoji činnost myslí vážně.
Dovolte ale, abych vysvětlil náš postoj k zasílání na dobírku či úhrady při převzetí na naší provozovně. Zasílání na dobírku jsme byli neradi nuceni zrušit resp. redukovat jen na ty případy, kdy jde o opakovaný nákup stálého obchodního partnera, nebo je zboží obvykle vedeno skladem popřípadě se jedná o frekventovaně prodávané zboží (neplatí automaticky). Požadavkem úhrady (v našem případě jenom některých vybraných položek) při objednání, nijak nevybočujeme z běžných zvyklostí ostatních profesionálních světových eShopů mimo ČR, kde na dobírku rovněž nelze nakupovat a zákazníci postup úhrady při objednání celé nabídky prodejce považují za standardní a naopak vlastně neznají nákup na dobírku. 


Naším zájmem je poskytování servisu jen těm, kdo o naše služby mají opravdový zájem a nikomu jinému. Důvodem zavedení úhrady při objednání bylo to, že řada zákazníků mnohdy nemá ani natolik pevné nákupní rozhodnutí, aby si zboží po té, co je od nás expedováno převzali, prohlédli a případně pokud z nějakého důvodu nevyhovuje, ve lhůtě 14 dnů v souladu se zák. 367/2000 § 53 odst. 7 bez udání důvodu vrátili. Dále někteří lidé považují internetové obchody za kratochvilnou klikací hračku, prostřednictvím které lze zřejmě výborně zabíjet nudu a ještě se naší vážně brané a včas odeslané objednávce třeba vysmějí. Dalšími případy jsou situace, kdy je zboží objednáno na úkor někoho jiného, kdo o objednávku neměl zájem a podobně. Bohužel tyto případy nedokážeme předem spolehlivě rozpoznat. Většina objednávek je v hodnotě stovek korun a ztráty na takto zmařeném poštovném nejsou pokryty dalším prodejem zboží, nebo se jedná o úzce specializované zboží, které je v řadě případů nutno obstarat na objednávku a které se marným zasláním někdy stává bezcenným. Úhradou při objednání tyto případy byly eliminovány. Znovu podotýkám, nemám nic proti vrácení zboží bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů v souladu se zák. 367/2000 § 53 odst. 7. 

Chápu, že zaslání na dobírku je pro zákazníky atraktivní i pro svoji jednoduchost, kde odpadá podání platby při objednání. Z tohoto důvodu, umožňujeme úhrady platební kartou prostřednictvím nejmodernějších zabezpečených systémů.

Zasílání na dobírku považuji spíše jen za zaostalou českou specialitu (+ několik zemí tzv. východní Evropy) , které vzniklo zejména v důsledku nedostatku vyspělých bankovních služeb, jako jsou on-line platby kartou, PayPall a podobně. Kromě několika zemí východní Evropy ve zbytku světa zasílání na dobírku neznají a to i přes to, že zákony na ochranu spotřebitele kupující nechrání tak silně, jako v ČR a je podivuhodné, že kupující v ČR si platbu dobírkou někdy doslova vynucuje jako jedinou podmínku nákupu a tento parametr také považuje za měřítko "solidnosti a výhodnosti" obchodníka. Při identickém nákupu ze zahraničí ale stejný kupující paradoxně vůbec nepředpokládá možnost zaslání na dobírku a dokonce klidně riskuje nákup od zcela neznámého dodavatele, u kterého se případného vyřízení reklamace stěží dočká a nebo teprve po opravdu urputném, zdlouhavém a neodbytném dožadování naplnění svých práv, přičemž o právech zákazníka rozhoduje svévole zahraničního prodejce. Této logice zákazníka jako obchodník nerozumím. Ještě považuji za potřebné dodat snad poslední obavu zákazníka, kdy by naše aktivity mohl platbou při objednání úvěrovat, přičemž my, jako příjemce platby profitujeme z úroku předem zaslaných peněz. Na vysvětlenou dodám, že při průměrné výši objednávky 1.000,00 Kč a průměrné dodací lhůtě u úhrady předem 10 dnů je tento náš profit zcela zanedbatelný (je-li vůbec měřitelný a bankou vyčíslený a proplacený).


 

Zasílání na dobírku nechrání spotřebitele před podvodem, ale vylepšuje možnosti podvodníků. Při zaslání na dobírku kupující nemá jistotu, že v zásilce místo objednaného zboží nalezne třeba stavební drť, jelikož přepravce objednateli dovolí zásilku otevřít až po uhrazení doběrečného a převzetí zásilky. Vyjma poškození, pak obsah zásilky není věcí přepravce. Pokud zásilka nejeví známky vnějšího poškození, pak většina příjemců zásilku otevře po odchodu dopravce. Zasílání inkasa doběrečného je bezproblému možné na fiktivní, neexistující osobu, či společnost. Pro provedení takového podvodu stačí zavěsit schránku do vchodu nějakého, nejlépe většího nájemního domu, kde nikdo takové schránce nevěnuje pozornost a podvodníkovi postačí, aby si dobírkové poukázky nechal proplatit na libovolné poště na území ČR, třeba na osobu s falešným občanským průkazem. V případě úhrady na bankovní účet možnost anonymního příjmu neexistuje. Toto není návod na podvod, ale ozřejmuje mechanizmus takového podvodu se zasíláním na dobírku.


Společnost A-LIGHT s.r.o. 
www.a-light.cz je specializovaný dodavatel osvětlovací techniky, kde aktivity podniku jsou založeny zejména na poskytování obchodu a technických služeb prostřednictvím kamenné provozovny. Služby tzv. eShopu mají za cíl pouze usnadnit nákup zákazníkům z větší vzdálenosti, kteří nemají možnost osobní návštěvy. V řadě případů naše nabídka obsahuje vysoce specializované položky, které by zákazník jinak obstarával osobní návštěvou jen několika specialistů v této zemi. Nejsme internetovým prodejcen zboží širokého spektra s rychlou obrátkou kde heslem je: "Hlavně že se obchod točí", který však mnohdy není chopen zodpovědět základní dotazy zákazníků i v tak "banálním" oboru, jako je prodej svítidel. Potřebujete-li získat další informace o společnosti, pak zde se dozvíte více: http://www.e-light.cz/news/view.php?id=155 U značné části našeho sortimentu nemůžeme soutěžit s eShopy prodávajícími vysokoobrátkové zboží jako jsou fotoaparáty a podobně s vysokým finančním obratem, což také z naší strany vyžaduje i specifický přístup k realizaci obchodu na dálku. Obecné informace o dodacích lhůtách a podstatě našich internetových služeb naleznete zde: http://www.e-light.cz/news/view.php?id=152 

Pokud i přes to kupující trvá na zasílání pouze na dobírku, pak se v detailu každé položky zobrazuje zda lze, či nelze položku dodat na dobírku nebo platit při odběru a podle toho může své nákupy volit. Dodávky na dobírku se týkají pouze zasílání na území ČR.

Detail stránky - Lze dodat na dobírku:

Lze platit na dobírku.

Detail stránky - Nelze dodat na dobírku:

Nelze dodat na dobírku

V případě, že ve Vás nevzbuzujeme důvěru prodejem na dálku, zboží lze zakoupit na naší "kamenné" provozovně (část položek je skladem, část dodáváme na objednávku), dle standardních podmínek našeho maloobchodního prodeje bez výhod slev internetu. Výhodou nákupu na prodejně pro Vás bude konzultace s technikem s elektrotechnickým vzděláním a instalační praxí v oboru (což také automaticky nenabízí všichni naši konkurenti). Pokud jste již podal(a) objednávku a o zboží za námi stanovených podmínek nemáte zájem, prosíme o podání zprávy na email:
info@a-light.cz , popř. po cca 10-ti dnech bude Vaše objednávka automaticky vyřazena z evidence.


Ludvík Málek
Jednatel společnosti
tel: +420 777 742 100