A-LIGHT s.r.o. - Profesionální řešení osvětlení.

18. 03. 2006


 

Historie firmy.

 

Založení společnosti A-LIGHT s.r.o. v r. 2003. Historie podniku však sahá do r. 1993 k firmě Ludvík Málek, Faktor-light www.faktor-light.cz , která se od počátku specializovala na návrhy a dodávky osvětlení pro široký okruh zákazníků. Transformace aktivit z fyzické na právnickou osobu bylo pouze logickým krokem růstu firmy.

 

A-LIGHT

 

Současnost.

Benefity zákazníka - proč volit právě nás?  

1. Nezávislost na sortimentu dle výrobce, nebo dle ceny.  

Na rozdíl od naprosté většiny konkurence se neorientujeme na úzký okruh výrobců, který prodejce obvykle volí buď dle cenové relace do které situuje zaměření svého podniku, nebo v závislosti na navázaných obchodních kontaktech v minulosti, obvykle založených na tzv. dohodnuté exkluzivitě s několika výrobci, t.j. konkurence již z logiky tzv. exkluzivity nebo orientace na cenovou relaci při prodeji preferuje úzký okruh značek výrobců. Takovým přístupem prodejce jsou možnosti výběru zákazníka silně redukovány jak po stránce designu, tak z hlediska cenové relace řešení a zákazník pak nemá možnost zcela uspokojit své potřeby u jednoho dodavatele tak, aby záruka na plnění mohla být komplexní. Oba obchodní modely v tzv. informační éře považujeme za přežitek. Vycházíme z toho, že využitím možností současného globalizovaného světa podporovaného kvalitní možností rychlého a přesného vyhledávání požadovaného zboží a služeb na internetu, může současným potřebám zákazníka vyhovět mnohem lépe nezávislý pohled oborově specializovaného podniku tedy bez ohledu na značku a cenu.

Hlavními parametry našich řešení jsou zejména následující hlediska:
- Poměr ceny a „výkonu“ t.j. odpovídající výše investice, provozní náklady zařízení.
- Kvalita dodávaných produktů – redukce potenciálních reklamačních případů
- Dodržování platných harmonizovaných technických předpisů v návrzích – kvalifikační a technická osvědčení a certifikáty vlastníme i za rámec nezbytných živnostenských oprávnění potřebných k provozování stávajících služeb.
- Inovace - sledování nových trendů a jejich rychlá aplikace do návrhů, pokud pro zákazníka může být přínosem.
- Udržení možnosti dalšího kontaktu se zákazníkem pro budoucí projekty. Ačkoli investice do osvětlení je ze strany zákazníka obvykle dlouhodobá a po zrealizování frekvence konatků je snížena, jsme rádi, jestliže se na nás zákazník obrátí při řešení příštího projektu, či zajištění pozáručního servisu zařízení, nebo třeba jen dodávek náhradních světelných zdrojů potřebný pro provoz osvětlovací soustavy. 

I přesto, že naší hlavní náplní jsou plnění pro projekty zejména jako jsou domy, byty, firmy a instituce, tak jako možný první stupeň získání informací o nás, lze považovat aplikaci  www.e-light.cz , která námi není vnímána pouze jako klasický elektronikcý obchod. Tato aplikace obsahuje řadu dalších on-line služeb a informací, kde se zákazník může seznámit s podklady a informačními zdroji z oboru ještě před tím, než nás osloví a které jsou uvedeny v sekci zpráv  http://www.e-light.cz/news/  další on-line službou je možnost sestavování cenové nabídky včetně obrazového manuálu samotným zákazníkem, která je popsána zde: http://www.e-light.cz/news/view.php?id=119  stejně tak aplikace www.e-light.cz obsahuje plnohodnotné b2b profesionální funkce pro obchodní partnery z řad architektů, světelných studií, interiérových a stavebích firem, rozpočtových firem, které jsou popsány zde: http://www.e-light.cz/help/page.php?id=3&kat=1 Naším cílem však není neosobní komunikace se zákazníkem na dálku pomocí internetu, ale na základě získané důvěry, předložení konkrétního řešení osvětlení s cílem naší případné účasti při realizaci projektu zákazníka, které může vzniknout jedině na základě individuálního jednání.


2. Nápady a kreativita
.

A-LIGHT

Vedle standardních dodávek osvětlení na míru projektu, u nás zákazník při komplexním zadání může získat neobvyklé a nápadité řešení. Osvětlení v současnosti již dávno není jen ryze účelovým úkolem ekonomicky uměle osvětlit dané prostory. Osvětlení se vedle funkčí složky stalo i neodmyslitelnou estetickou součástí interiéru a exteriéru, které může dát projektu nové pojetí emocí, dynamiky, souvislostí a vtipu. Ve spojení se systémy řízení budov, někdy nazývanými inteligentní budovy, se pak řízení osvětlení stává organickou součástí prostoru, kde osvětlení automaticky reaguje na potřeby lidí v závislosti na denní době, situaci a chování lidí. Takové kombinace osvětlení a automatizace pak umožňují vytvářet nejen příjemné prostředí stimulující potřebné emoce a aktivity lidí, uzpůsobené denní době a situaci, ale i energeticky úsporné řešení prostupují našim denním chováním v ještě větší míře, než může nabídnout samostatné zařízení jako je třeba automatická pračka, myčka na nádobí či automobil vybavený mnoha systémy zajišťujícími komfortní cestování a bezpečnost cestujících.

3. Obchodní zázemí.

V důsledku dlouholetých přímých obchodních kontaktů s desítkami předních evropských výrobců máme značnou nezávislost na ostatní tuzemskké konkurenci:

- Lepší možnost nastavení konkurenční ceny na trhu.

- Přímou technickou podporu od výrobce při přípravě speciálního řešení na zakázku.

- Kvalitnější zdroj informací o dodacích lhůtách.

- Lepší přístup k informacím o novinkách a trendech v oboru.4. Technické zázemí:
 

A-LIGHT showroom, Brno, Vranovska 94

Pro úspěšné splnění zadání zákazníků máme k dispozici:

 

- Tým techniků s elektrotechnickou kvalifikací a praxí v oboru.

- Technické vybavení k provádění světelně technických výpočtů.

- Zatemněné předváděcí prostory včetně funkčních vzorků.

- Pracoviště pro simulaci chování inteligentních budov.

- Další technické vybavení v podobě zařízení pro světelné zkoušky, měření osvětlení a podobně.


5. Služby které mohou být součástí dodávky:

- Posouzení vhodného řešení.

- Zpracování návrhu.

- Světelně technické výpočty zpracované na profesionálním licencovaném software.

- Zpracování dokumentace pro realizaci.

- Cenové kalkulace.

- Technický dozor při realizaci a realizační poradenství pro instalační firmy.

- Kontrolní měření.

- Ekonomické studie provozních nákladů a návratnosti.

  

Tým techniků a zázemí A-LIGHT s.r.o. – světelně technická dílna je Vám k dispozici.

 

 

Ludvík Málek

Jednatel společnosti