Úhrady platebními kartami spuštěny do standardního provozu.

22. 01. 2007


V pátek, 19.01.2007 byla do standardního provozu e-Shopu www.e-light.cz možnost úhrady za zboží prostřednictvím platebních karet Visa, Visa Electron, Eurocard - Mater Card, Maestro.

 

 

Proč hradit nákupy kartou:
- Provedením platby kartou je na rozdíl od platby bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou, kde transakce převodu peněz mezi bankami na účet trvá 1-3 pracovní dny nákup ihned aktivován a objednané zboží je zákazníkovi doručeno o několik dnů dříve. Rovněž odpadá vyplňování příkazu k úhradě nebo poštovní poukázky.
- Spuštěním této služby jsme významně zjednodušili platební operace nejen tuzemským zákazníkům, ale tímto krokem byly více zpřístupněny dodávky zboží rovněž zákazníkům ze zahraničí, zejména Slovenské republiky, jelikož u plateb ze zahraničí došlo zavedením úhrad platebními kartami k odstranění nákladů za mezinárodní transakce, jimž se zákazníci při úhradě bankovním převodem obvykle nevyhnou a které při úhradách z ciziny do ČR ze zemí mimo EMU často činily nejméně stovky a mnohdy tisíce korun za každou i minimální finanční transakci. 

 

  

Bezpečnost úhrad platební kartou:
Systém úhrad kartami je zabezpečen podle nejpřísnějších kritérií šifrovanými komunikačními kanály a kupující nemusí mít obavu ze zneužití karty z naší strany. Proces úhrady kartou pro nás plně  zprostředkovává banka ve které jsou vedeny účty podniku A-LIGHT s.r.o. a je zcela mimo naše možnosti do procesu platby jakkoli zasahovat. Dokonce nedojdeme do styku ani s číslem  platební karty zákazníka. Pouze obdržíme informaci o provedené transakci k dané objednávce. Tímto je spolehlivě vyloučeno možné zneužití karty a osobních údajů předávaných ve spojitosti s úhradou platební kartou prodávajícím, v tomto případě společností A-LIGHT s.r.o. jak v okamžiku nákupu, tak kdykoli v budoucnosti. Rovněž podchycení úhrad při bankovním styku je pro zákazníky mnohem bezpečnější a snáze dohledatelné v případě jakékoli případné reklamace, než třeba u dohledání dobírkových úhrad realizovaných poštou, nebo dalšími přepravci.

Úhrady platebními kartami v okamžiku nákupu bude z řady nevyhnutelných důvodů u elektronického obchodování stále více používaným platebním nástrojem mimo jiné i pro to, aby prodejci eliminovali ztráty v případech, kdy zákazníci objednané zboží při doručení na dobírku zboží z různých důvodů nepřijmou. Požadavkem na provedení úhrady v okamžiku nákupu je tak alespoň částečně prověřena vážnost nákupního úmyslu zákazníka, aniž by tím byly jakkoli kráceny práva zákazníka na vrácení zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení, například ve smyslu zákona zák. 367/2000 § 53 odst. 7.  

Společnost A-LIGHT s.r.o. se u nás - na rozdíl od zahraničí, kde je tento platební kanál mnohdy jediný možný jak za elektronické obchodnování platit, tímto krokem zařadila v současnosti k nepočetné skupině tuzemských firem na poli elektronického obchodování, kde byla tato technologie uvedena do standardního provozu. Jelikož zavedení úhrad platebními kartami vyžaduje nemalou technickou vyspělost na straně provozovatele elektronického obchodu,  předpokládáme že tento krok bude zákazníky vnímán jako další důkaz vážně míněných a nikoli nahodilých obchodních aktivit společnosti A-LIGHT s.r.o. na tomto poli, společně s dalším vylepšováním našich služeb.