Historie A-LIGHT s.r.o.

12. 01. 2100


Společnost A-LIGHT s.r.o. je specializovaný dodavatel osvětlovací techiniky.

Na trhu s osvětlovací technikou se pohybujeme od r. 1993. Z počátku jako fyzická osoba Ludvík Málek IČ: 40975436 a následně tyto aktivity přešly pod společnost A-LIGHT s.r.o. IČ 27072738

V současnosti je společnost A-LIGHT s.r.o. na českém trhu dovozcem a distributorem cca 40-ti značek zejména evropských výrobců svítidel a příslušenství pro svítidla. Provozujeme maloobchod i velkoobchod, techické poradenství v oblasti osvětlovací techniky a řadu dalších specializovaných aktivit spojených s oborem osvětlení.

Mezi hlavní aktivity společnosti A-LIGHT s.r.o. patří zejména plnění zakázkových dodávek, jako jsou různé investiční projekty pro komerční i nekomerční odběratele.

Vedle obchodní činnosti se aktivně se podílíme na návrzích, technických řešeních projektů osvětlení a systémů tzv. inteligentních budov. Pracovníci firmy jsou osoby s elektrotechnickou kvalifikací a praxí v oboru elektro. Technické zázemí firmy je budováno tak, abychom byli schopni řešit specializované potřeby oboru. Pokud má zákazník zájem, dodávka může být včetně případné odborné instalace, zprovoznění, záručního a pozáručního servisu. V tomto ohledu má zákazník příležitost čerpat také naše zkušenosti a informační know-how týkající se aplicí osvětlení a systémů inteligentních budov v mnoha nejrůznějších běžných i méně běžných případech, včetně garancí požadovaného výsledku.

Na veškerá plnění vydáváme prohlášení o shodě v souladu s příslušnými předpisy.

Výše uvedené informace by zákazníkům měly posloužit při rozhodování o tom, jaké benefity získají, pokud využijí našich služeb.