Světelné zdroje a rozdíly mezi nimi.

05. 07. 2030
Žárovka, zářivka, výbojka, LED - co je spojuje, jaký je mezi nimi rozdí a co od nich můžeme očekávat?

Principů vzniku světla existuje celá řada. Mezi základní patří: plamen, žhavení, výboj, elektroluminiscence, fluorescence a další. Pro běžné osvětlování se v současnosti uplatňují zejména:

1. Žárovka - Světlo vzniká průchodem elektrického proudu ve vodiči, obvykle vyrobeném z wolframu. Aby se vodič při zozžhavení rychle nepřepálil, je vláknu umístěno ve vakuu. Novější typy jsou halogenové žárovky, kde do baňky je přidán halogenový plyn, který vrací emitovaný wolfram zpět na vlákno žárovky. Vlákno halogenové žárovky může být žhaveno na vyšší hodnotu, tím je zajištěn vyšší jas a je rovněž dosaženo zvýšení účinnosti o proti běžné žárovce cca o 20%. Halogenový plyn, vrací emitovaný wolfram zpět na vlákno žárovky.

2. Výboj - zářivky, výbojky, doutnavky.
3. Elektroluminiscence - LED = svítivé diody.
4. Fluorescence.

Uvedené principy vzniku světla mají podstatný vliv na účinnost a životnost světelných zdrojů.

1. Žhavení - žárovky.
V případě žárovky jde o drát, který je žhaven průtokem elektrického proudu. Obecně se uvádí, že 94% energie vložené do žárovky jde na teplo a pouze je 6% viditelné spektrum světla. Čím více tento drát žhavíme, tím víc svítí. Zvyšování žhavení zkracuje životnost žárovky tím, že se z drátu kov odpařuje, tím se ztenšuje, je-li drát tenší, žhaví se víc. Více žhavený drát sice víc svítí, ale víc se odpařuje vlákno, které se dále ztenšuje, až se v jistý okamžik prudce přepálí, což ukončí život žárovky. Aby se pokud možno zamezilo shoření vlákna žárovky, je vlákno - drát, umístěno ve vzduchotěsné baňce, ve které je nejčastěji vakuum, nebo slabá příměs dusíku.