Nové sazby poplatku na likvidaci historického elektrozařízení od 1.7.2006.

01. 07. 2006


Společnost Ekolamp, s.r.o., jejíž náplní činnosti je m.j. správa výběru poplatků na likvidaci historického elektrozařízení pro skupinu oboru svítidel, stanovila nové sazby poplatku na likvidaci historického elektrozařízení. Tyto sazby jsou od 01.07.2006 stanoveny takto: Světelné zdroje 5,88 Kč/ks (+ 19% DPH) - podskupina 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.- pouze zdroje s LED diodami - viz. Katalog výrobků. Svítidla 14,28 Kč/ks (+ 19% DPH) - podskupina 5.1., 5.6. - vyjma zdrojů s LED diodami - viz. Katalog výrobků. Na výrobky uvedené na trh do 30.6.2006 se budou vztahovat ještě příspěvky v původní výši, tedy pro: Světelné zdroje: 8,- Kč/ks bez DPH Svítidla: 35,- Kč/ks bez DPH Doprodej zboží uvedeného na český trh t.j. dovezeného, nebo vyrobeného před 01.07.2006 bude až do vyprodání zásob prodáváno v původních sazbách. Předpokládáme, že toto přechodné období, kdy některý produkt bude vyúčtován v dřívější sazbě může trvat až půl roku, t.j. cca do 12/2006. Vedle výše uvedených sazeb mohou existovat i jiné sazby poplatku na likvidaci historického elketrozařízení pro skupinu svítidel a světelných zdrojů. Jedná se jednak o případy, kdy svítidlo spadající mezi povinné výrobky obsahuje také světelné zdroje na které se rovněž vztahuje poplatek. V takovém případě je cena tvořena součtem ceny poplatku za likvidaci svítidla a počtem osazených světelných zdrojů podléhajících poplatku vynásobených sazbou. Například poplatek na likvidaci historického elektrozařízení bude u kancelářského 14,28 Kč a toto svítidlo bude osazeno 2 ks zářivkovou trubicí á 5,88 Kč/ks, kde výsledná cena bude: 26,04 Kč + aktuální sazba DPH, která k dnešnímu dni činí 19%. Dále existují případy sazeb, které se týkají výrobců a dovozců, kteří nejsou členy kolektivního systému EKOLAMP. Nečlenové kolektivního systému Ekolamp si sazby na likvidaci historického elektrozařízení stanovují individuálně.