Regulační systémy v osvětlovací technice.

06. 06. 2006


Současná neomezená nabídka svítidel mnoha druhů designu a rozsáhlý sortiment světelných zdrojů řady charakteristik, výkonu a barevných teplot dovoluje světelnému technikovi realizovat snad jakékoli přání zákazníka. K výrobě svítidel je používána nekonečná škála materiálů, od porcelánových střepů až po drahé kovy. Ingo Maurer - Porca Miseria! - porcelánové střepy. Cena cca 1.250.000,- Kč (bez DPH) Zlacené vestavné halogenové svítidlo. Cena cca 89,- Kč (bez DPH) Markantní světelné situace jako je změna atmosféry měkkého pracovního ateliérového světla na bodové intimní scénické osvětlení v rámci místnosti, je dnes rutinní záležitost a záleží jen na výběru zákazníka, jakou vzhledovou podobu tomuto řešení dáme. Rovněž jsou dnes k dispozici svítidla která mohou řídit intenzitu svícení automaticky podle osvětlenosti pracovní plochy denním světlem, můžeme plynule nastavit barvu umělého osvětlení v závislosti na teplotě denního světla (ráno a večer teplá, během dne studená, stimulující pracovní výkon). Osvětlení také může automaticky vítat hosty kteří zazvoní u vchodu, současně se signálem se na základě programového scénáře plynule rozsvítí místa udržovaných zahradních úprav a podobně. Také lze nastavit atmosféru při večerním grilování tak, aby umělé světlo nerušilo u ohniště a na zahradě osvětlovalo jen zelení porostlá zákoutí. Automat se může postarat o slavnostní osvětlení kolem domu v případě narozenin, významných dnů na základě zadání do kalendáře na mnoho let dopředu zatímco v jiné dny světla svítí tlumeněji a méně "slavnostně". Stejně tak dnes můžeme zcela spolehlivě ovládat každé svítidlo zvlášť včetně regulace intenzity z libovolného místa na planetě, které je v dosahu internetu. K tomu, aby tyto „gadgets“ mohly také podle potřeb zákazníka dobře a spolehlivě fungovat je jednak nutná důkladná znalost potřeb uživatele světelným technikem a musí existovat zařízení umožňující jednoduchou obsluhu těchto systémů nejlépe jedním knoflíkem, intuitivně, bez speciálních nároků na programování či nastavování i pro senilního důchodce a s jasným chováním podle očekávání. Ač se mnoha druhům osvětlení a všemožným technickým udělátkům mnozí architekti brání rčením v jednoduchosti je síla (s čímž v zásadě souhlasím), přesto se v současnosti setkáváme i na celkem běžných místech s několika různými druhy osvětlení, jehož ovládání a případnou regulaci je třeba elegantně zvládnout. Nechceme-li vytvářet na stěnách různé vertikální či horizontální mozaiky z klapek vypínačů, pravděpodobně se v dnešním „technosvětě“ elektronickým řídícím systémům osvětlení dříve či později nevyhneme stejně tak, jak jsme se nevyhnuli zavedení elektrické energie do domácnosti. Svět elektronického řízení všeho možného do našeho života vstoupil společně se svými původci počítači a už se mu jen tak neubráníme. Nyní jde jen o to, abychom se nestali jeho otroky. Jenže jaký systém zvolit? Pro znalého světelného technika by zodpovězení této otázky nemělo být zásadním problémem. V závislosti na zadání, máme přibližně následující možnosti: 1. Jedná-li se o jednoduché řešení ovládání, kdy potřebujeme ručně či automaticky nastavit intenzitu světla, dálkově řídit, nebo požadujeme efektní změnu barvy světla, či jen zapnout osvětlení na základě soumrakového nebo pohybového spínače, postačí nám jednoduchý autonomní systém složený ze snímače či regulátoru. 2. Potřebujeme-li řešení, kdy se například hotelový, kancelářský, průmyslový či obchodní komplex automaticky chová dle denní doby tak, aby funkčně sloužil a spořil spotřebu energie nejen na svícení, ale i na clonění, vytápění či ventilaci, pak je ideální sběrnicový systém řízení budov například na standardu Instabus, Nikobus, LON a podobně, který automaticky vyhodnotí denní dobu, chování uživatelů budovy a tomu přizpůsobí osvětlení centrálních prostor, iluminaci exteriéru, chodeb toalet v jednotlivých sekcích včetně vytápění, ventilace a podobně. Využití výhod systémů řízení budov lze s úspěchem používat i pro osvětlení rodinných domů, kde můžeme rovněž jednoduše nastavit osvětlení centrálních prostor dle daného okamžiku využití, stejně jako osvětlení venkovní zeleně podle denní doby a v závislosti dle činnosti která se na daném místě odehrává (kažodenní běžná a tlumená iluminace, večerní grilování ve větší společnosti, či jen intimní soukromá večerní scenérie). Další výhodou systémů řízení budov je možnost, kdy v případě potřeby změny nebo jednoduché přestavby interiéru bez stavebních zásahů, kdy například zjistíme, že to či ono svítidlo by mohlo být ovládáno výhodněji i z jiného místa či prostřednictvím jiného vypínače, lze tuto změnu provést pouze přeprogramováním bez sekání omítky a pokládky další kabeláže. Potřebujeme-li umístit vypínač jednotlivého svítidla či skupiny na místo kde není přivedena sběrnicová kabeláž, lze použít bezdrátový systém, který si umí inteligentně předávat informaci i z ovladačů, které by jinak byly mimo dosah přijímače systému řízení budovy. 3. Pokud hledáme systém v jehož možnostech je řídit například každé svítidlo nebo flexibilně měnitelné skupiny zvlášť podle přidělené adresy například v obchodních jednotkách, galeriích, reprezentativních prostorách hotelů, restaurací, prezentačních akcích, zasedacích sálech, pak je vhodnější použít tzv. Light server - světelný server, který je na rozdíl od systémů řízení budov více přizpůsoben práci s nastavováním svítidel a režimem jednotlivých skupin světel po sběrnici se standardem DALI, DMX a podobně. Ve zmíněních galeriích může světelný server přinést nové dimenze osvětlení prostor. Světlo se může v rámci galerie plynule nastavovat podle pohybu návštěvníků, v závislosti na potřebách lze třeba nastavit dynamicky se vyvíjející scény expozice, což může vnést do zážitků návštěvníků nový rozměr vnímání souvislostí. V obchodních jednotkách přináší dynamicky se měnící světlo řízené světelným serverem nové možnosti prezentace zboží. Vlastnosti systémů řízení budov a světelného serveru se v některých momentech prolínají, ale ani jeden z těchto systémů vzhledem ke svému původnímu poslání zřejmě nemá snahu či ambice k vzájemnému nahrazování. Bude zejména záležet na technických potřebách provozního zadání které umožní světelnému technikovi stanovit jaké zařízení bude moci navrhnout. Kombinace systému řízení budov a světelného serveru či jiných systémů v jedné aplikaci současně se nevylučují. Naopak mnohá řešení se použitím více systémů současně, zejména u rozsáhlých aplikací technicky zjednodušují a zlevňují. Výhody a nevýhody. Z dosavadních výsledků aplikací systémů řízení budov které máme vyplývá, že poruchovost řídících světelných systémů nijak nevybočuje z normálu a pohybuje se pod 1%. t.j. není nutno se provozní spolehlivosti jak systémů řízení budov, tak světelného serveru nějak zvlášť obávat. Mezi nevýhody v současnosti patří zejména nízká znalost řídících systémů obecně mezi běžnými elektromontážními firmami, což brání většímu rozšíření těchto aplikací. Instalace, oživování a servis tak v současnosti provádí spíše jen skupina firem specializující se na problematiku řízení osvětlení. Vedle popsaných řídících systémů se používají ještě další specializované řídící systémy osvětlení, určé pro věřejné osvětlení a další aplikace, které vzhledem k úzké specializaci není předmětem této zprávy.