Light and Building 2006 - pár obrázků z první ruky.

01. 05. 2006


Nepochybně největší událost světelné branže letošního roku světového významu, která proběhla jen asi tři hodiny jízdy autem od našich hranic (nejsem si jist zda správnější není uvést, že vzhledem k členství v EU veletrh proběhl u nás) nemohla uniknout pozornosti snad žádného lampičkáře. Již od ledna, t.j. s kvartálním předstihem jsem byl mými obchodními partnery "práškován" emailovými pozvánkami a tato frekvence cca týden před konáním veletrhu vyústila ve frontální spamovací masáž, kdy snad nebyla hodina, aby nedorazil email s pozvánkou na tuto celosvětovou lampičkářskou pouť, podporována artilérií volných vstupenek, které mi chodily „snail mail“ poštou. Každému světelnému technikovi či běžnému prodejci svítidel tato výstava slouží nejen jako zdroj informací, ale na jednom místě odborné i laické veřejnosti otevírá možnost in natura vidět a vyzkoušet si nové trendy v osvětlovací technice. Pokud jsem v otázce významu a budoucnosti veletrhů dotýkajících se světelného oboru pořádaných na území ČR poněkud skeptik, pak akce v rozsahu a obsahu jako je L&B má jednoznačně budoucnost a je hybatelem dalšího vývoje oboru. Výstava Light and Building je ale určena nejen lidem zabývajícím se návrhy, projektováním a prodejem svítidel, ale je přínosem pro architekty, designéry, stavební společnosti a investory, jelikož osvětlování v současnosti již zdaleka není jen pouhou otázkou osazení jednoho centrálního vývodu "želvou", která je momentálně nejlevnější v okruhu 30-ti km. Stále více se prosazují nejrůznější řídící systémy od jednoduchého dálkového ovládání kterým máme možnost nastavit intenzitu nebo barvu světla třeba v kanceláři až po sofistikované systémy řízení mudov, které zajišťují osvětlení dle denní doby, režimu budovy druhu slavnostní příležitosti a podobně a jsou řízeny na dálku prostřednictvím internetu. Mám-li ve zkratce charakterizovat mé dojmy, pak letošní veletrh podle mne nepřinesl nějaké převratné trendy v designu, ikdyž vývoj se samozřejmě nezastavil, ale byl jednoznačně nesen v duchu zcela vážně míněného nástupu světelných zdrojů na bázi LED i pro běžné osvětlování. Zde je ale nutno dodat, že LED si v aplikacích pro běžné osvětlování budou muset projít svým vývojem než se stanou pro alespoň jedno procento potenciálních zákazníků alternativou, přičemž nyní vůbec nepřihlížím k otázce astronomické pořizovací ceny takových systémů a momentálně nekalkulovatelné (ne)návratnosti. I když ale nešlo o Hi-Tech aplikace LED do kanceláří, kdo nenabízel alespoň "něco" se svítivými diodami zkrátka nebyl "trendy". Nejen kvůli nástupu LED a jejich možnostem se dále prohlubuje význam regulačních systémů umožňujících třeba nastavení teploty chromatičnosti barvy světla pomocí LED nebo zářivkových trubich různé teploty v závislosti na barvě denního světla a dále systémů řízení budov. Jak se zdá, v relativně blízké budoucnosti i u nás bude celkem běžná aplikace systémů řízení budov alespoň do některých částí i v běžných rodinných domcích tzv. levné kategorie. Trend stále většího významu regulačních systémů mohu potvrdit i na struktuře hotových či připravovaných realizací firmy A-LIGHT s.r.o. LED světelné zdroje vedle jednodušších možností plynulé změny teploty chromatičnosti světla zřejmě nabídnou více odstínů o proti zářivkovým trubicím. LED umožňují energeticky úsporná řešení osvětlení ploch a různých dynamických světelných efektů, které mohou být součástí interiérů a exteriérů bez vyskokých energetických či servisních nároků na provoz. V relativně blízké budoucnosti budou svítivé diody aplikovány v realizacích pro veřejné osvětlení. Světelné zdroje LED nacházejí uplatnění také v mnoha aplikacích pro zábavu a informačních systémech. Pokud jde o vývoj designu prezentované osvětlovací techniky, pak jak již bylo řečeno, podle mého názoru se nic až zase tak zásadního neodehrálo. Mám na mysli vznik, nebo nástin nástupu nového směru v designu. Zjednodušeně řečeno podle mého mínění panuje situace jako v současném odívání. Co se momentálně nosí? Nosí se všechno (něco však víc). Pouze svítidla neměníme tak často.. To ale neznamená, že na výstavě nebylo z oblasti "pure designu" nic k vidění. Naopak bylo zde prezentováno mnoho nových odvážných až šílených designérských nápadů, které si najdou své obdivovatele a zákazníky a tyto věci budou mít delší než půlroční platnost, t.j. byly vidět i tzv. nadčasové věci a možná budoucí ikony. Součástí výstavy byla soutěž DESIGN PLUS, hodnotící novinky přihlášené do této soutěže. Mezi vystavovateli byli zastoupeni rovněž výrobci z Česka a Slovenska. Slovenský výrobce OMS ve své expozici představil zcela novou orientaci svého sortimentu. Design bude zřejmě pro výrobky OMS prostředkem k dalšímu zvyšování odbytu této dynamicky se vyvíjející firmy, která má své pobočky v několika zemích Evropy. ...Stále platí to co se praví v písni Ivana Mládka - Brno je zlatá loď... Snad nejfotografovanější dívky ve vestách posázených jak jinak než LED které byly součástí propagační akce OMS, byly podle sdělení zástupce firmy čistokrevné Brňandy. Osvětlení sehrává svoji úlohu rovněž v relaxaci a světelné terapii. Symboliku oboru bylo možno najít snad na každém předmětu.. Návštěvníci z Azie přijížděli k hlavnímu vchodu na výstaviště v několikaminutových intervalech doslova po autobusech. Všichni kdo byli celodenním tour unavení mohli načerpat nové síly při jazzových improvizacích. Doprovodnou událostí L&B 2006 byla akce s názvem Luminale, které je věnován samostatný článek zde