Světelný zdroj na bázi LED jako přímá náhrada žárovky

30. 05. 2005


Světelných zdrojů na bázi LED můžeme v současnosti vidět v nabídce mnoha výrobců nepřeberně. Soudě podle narůstajícího počtu dotazů, téma zdrojů na bázi LED je rovněž i mezi koncovými zákazníky celkem oblíbené. Svítivé diody poutají pozornost zájemců zejména z důvodu předpokládané životnosti, která se obvykle pohybuje v rozmezí kolem 50.000-100.000 provozních hodin. Životnost LED závisí zejména na použité barvě svítivých diod, dále životnost závisí na výkonu a zejména pak na kvalitě chlazení LED světelných zdrojů. Životnost v desítkách až stovkách tisíc provozních hodin dělá ze svítivé diody takřka věčné světlo. Hůře si ale většina z nabízených světelných zdrojů současné nabídky LED stojí v otázce srovnatelného světelného toku porovnatelného s běžnými světelnými zdroji. Jednou z vlaštovek, která má ambice přímé náhrady žárovkového světelného zdroje s ekvivalentním světelným tokem na bázi LED je světelný zdroj U111, který je určen jako přímá náhrada halogenových žárovek AR111 příkonu 20 a 35W. Vzhledem k čerstvosti této novinky zatím není k dispozici příliš mnoho technických údajů. Výrobce prozatím uvádí životnost cca 50.000 provozních hodin, Zdroj je možno získat s teplotou chromatičnosti v rozsahu 3.000 - 8.000 Kelvinů. Povrchová teplota zdrojů je cca 60-70stC (o proti halogenovým žárovkám cca 250 stC). Předpokládaná úspora elektrické energie cca 50% o proti běžné žárovce. Tabulka charakteristik a hodnot osvětlení. Vzhledem k předpokládaným poměrně vyskokým počátečním cenám zdroje z počátku najdou uplatnění zejména na místech, kde je výměna světelného zdoje problematická nebo tam, kde je požadavek na vysokou životnost či nízkou teplotu světelného zdroje. t.j. například v prezentaci potravinářských či kosmetických produktů, dále na pracovních strojích a podobně.