Sběrnicový systém

Sběrnicový systém pro ovládání budov.

Sběrnicový systém řízení budov umožňuje zejména ovládání: osvětlení, rolet, markýz, vytápění,větrání, klimatizace, garážových vrat, elektrické brány a dalších spotřebičů.

Články a informace k systémům řízení budov.

Více také na http://www.systemy-rizeni-budov.cz/

Modul impulzních vstupů (3x) SO, pro měření spotřeby plynu, vody, elektřiny, na DIN lištu.
4 034,20 Kč
Napájecí zdroj sběrnicového systému, 230V, na DIN lištu.
5 049,90 Kč
Modul IP rozhraní sběrnicového systému řízení budov, na DIN lištu.
5 348,40 Kč
Řídící modul sběrnicového systému, na DIN lištu.
6 245,10 Kč
Modul měření spotřeby elektrické energie 1-fázový, 230V, 5W-14,5kW, 22mA-63A, přesnost tř.1, na DIN lištu.
7 320,40 Kč
Modul měření spotřeby elektrické energie 3-fázový, 3x230V, 3x5W-14,5kW, 3x22mA-63A, přesnost tř.1, na DIN lištu.
9 561,20 Kč


Základem přenosu informací mezi senzorem (vypínačem, termostatem, snímačem pohybu, soumrakový spínač) a aktorem (prvkem, který daný obvod zapne/vypne nebo stmívá) je tzv. sběrnice. Tato sběrnice je přivedena do všech míst, kde předpokládáme nějaký ovládací prvek - senzor (aktorem je nejčastěji vypínač, termostat, smínač pohybu, soumrakový spínač, čidlo zaplavení, senzor plynu atd.). Infomace z ovládacích prvků (senzorů) jsou prostřednictvím sběrnice přeneseny do rozvaděče, kde jsou pokyny odesílané ze senzorů (vypínačů, termostatů, pohybových čidel, bezpotenciálových senzorů atd.) vykonány prostřednictvím spínacích, stmívacích nebo roletových jednotek.

Sběrnicový systém může s uživatelem také obousměrně dálkově komunikovat prostřednictvím mobilního telefonu. Nejčastěji se mobilní telefon používá ke kontrole stavu a ovládání topení, dálkové ovládání spotřebičů, bezpečnostní centrální vypnutí zařízení a podobně. Směrem k uživateli mimo budovu může zařízení podávat informace o stavu teploty topení, úniku plynu, zaplavení a podobně.