Energeticky úsporné řízení osvětlení

Automatické systémy pro řízení osvětlení na konstantní hodnotu účinně přispívají úsporám elektrické energie spotřebované pro osvětlení ve školách, kancelářích, výrobních prostorách, nemocnicích, chodbách, sociálním zařízení v závislosti na přítomnosti osob a denní době. Systémy pro řízení osvětlení na konstantní hodnotu spoří 40-70% nákladů na energie za osvětlení.

Popis funce zařízení pro řízení osvětlení na konstantní hodnotu. Ráno, při příchodu na pracoviště dojde buď k ručnímu, nebo automatickému (v závislosti na přítomnosti osob a intenzitě vnějšího denního osvětlení) rozsvícení umělého osvětlení na pracovišti. Následně systém pro řízení osvětlení průběžně sleduje přítomnost osob na pracovišti a úroveň vnějšího denního osvětlení na pracovišti. Pokud osoby pracoviště opustí, nebo pokud úroveň denního světla v místnosti dosahuje dosatatečních hodnot pro daný druh činnosti, pak dojde k automatickému vypnutí (u spínaného) nebo průběžnému plynulému ztlumení až do úplného vypnutí (v případě stmívaného) umělého osvětlení.

V závislosti na velikosti místností jsou k dispozici jednozónové spínané systémy, jednozónové stmívané systémy a vícezónové spínané, nebo stmívané systémy řízení osvětlení.

Další informace k systému řízení osvětlení na konstantní hodnotu zde.